Milstolpe i införandet av Nationella läkemedels­listan – första aktörerna är anslutna

Vårdföretaget Kry och Apotek Hjärtat har anslutit sina system till E‑hälsomyndighetens nya tjänster. Genom anslutningen kan de två aktörerna ta del av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel direkt i sina egna system. Nationella läkemedels­listan är det första steget i en nationell digital infrastruktur.

– Det är en milstolpe i införandet av Nationella läkemedelslistan och för E‑hälsomyndigheten. Vi samarbetar med regioner och privata vårdgivare och med apoteksaktörer för att stödja anslutning och införandet av Nationella läkemedelslistan. Vi erbjuder både ett tekniskt och ett verksamhetsmässigt stöd, säger Peter Alvinsson, avdelningschef på E‑hälsomyndigheten.

Vårdgivare och apotek anslutna

Kry är den första vårdgivaren som får tillgång till aktuell information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel i Nationella läkemedelslistan. I det här första steget får Krys behöriga medarbetare möjlighet att läsa direkt i Nationella läkemedelslistan (så kallad läsbehörighet). I nästa steg kan medarbetarna också skriva och korrigera informationen i systemet.

Sedan hösten 2023 använder Apotek Hjärtat E‑hälsomyndighetens nya tjänster i sin e-handel vilket innebär att patienten får tillgång till aktuell information.

Krys system godkändes innan jul och på tisdag får vårdföretagets behöriga medarbetare tillgång till att läsa informationen i Nationella läkemedelslistan.

– Vi är oerhört stolta över att vara den första vårdgivaren att bli godkänd. Vi har lagt ner mycket tid och resurser på att bli anslutna och vi hoppas vi kan inspirera andra vårdgivare, både privata och offentliga att följa efter, så vi alla har gemensam bild av patienternas förskrivna läkemedel. Vi har jobbat nära Vårdföretagarna kring detta och det här är en tydlig signal att vi privata vårdgivare vill vara med och ta ansvar och ligga i framkant kring innovation. Nationella läkemedelslistan kommer öka patientsäkerheten och förenkla vardagen för vår vårdpersonal, så nu gäller det att alla andra följer efter, säger Olof Söderbaum, produktchef på Kry.

Om Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan är en rikstäckande informationskälla som ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

Målet är att Nationella läkemedelslistan ska vara en självklar och gemensam informationskälla i en patients läkemedelsbehandling vilket leder till ökad patientsäkerhet. Alla vård- och apoteksaktörer ska vara fullt anslutna till Nationella läkemedelslistan senast den 1 december 2025.