Svara på E‑hälsomyndighetens remisser om dosering och administreringssätt

E-hälsomyndigheten ska bedöma om våra specifikationer om dosering och administreringssätt kan bli fastställda som nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer (NGS). Vi välkomnar dig som vill bidra till förbättrat informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på remisserna.

Kodverken för dosering och administreringssätt används när man skapar en förskrivning som ska registreras i Nationella läkemedelslistan. FHIR-profilen NLLDosage är en del av tjänstegränssnittet för Nationella läkemedelslistan och beskriver hur information om dosering och administreringssätt ska vara strukturerad för att kunna utbytas mellan system. Syftet med dessa specifikationer är att möjliggöra strukturerad dokumentation av dosering och administreringssätt och därmed underlätta informationsutbyte och återanvändning av information.

Innehållet i specifikationerna är framtaget i samverkan med representanter från regioner, systemleverantörer och apotek inom ramen för utvecklingen av Nationella läkemedelslistan.

Innan E-hälsomyndigheten beslutar om e-hälsospecifikationerna kan få status som NGS, genomför vi två remisser för att inhämta synpunkter.

Svarstiden är till och med den 29 april 2024.

Om NGS-tjänsten

NGS-tjänsten är en katalog med uppgifter om e-hälsospecifikationer från utgivare i Sverige. I NGS-tjänsten kan du som arbetar med informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst hitta och dela uppgifter om e‑hälsospecifikationer.

E-hälsospecifikationer av nationellt intresse kan få status som nationell och gemensam (NGS). Dessa genomgår en bedömnings­process och blir nationellt användbara.

Bild_NGS_Remiss