Taket i högkostnadsskyddet blir högre vid årsskiftet

Den 1 januari 2024 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel med 250 kronor, från 2 600 kronor till 2 850 kronor. Det är en effekt av att prisbasbeloppet för 2024 har höjts till 57 300 kronor.

Högkostnadstrappan visar de olika rabattstegen i högkostnadsskyddet för läkemedel.
Högkostnadstrappan visar de olika rabattstegen i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Enligt den nya högkostnadstrappan betalar invånarna från och med årsskiftet högst 2 850 kronor under en 12-månadersperiod för de läkemedel och andra varor som omfattas av högkostnadsskyddet. Utan rabatt motsvarar det en sammanlagd läkemedelskostnad på 6 994 kronor.

Apotekskunden betalar själv hela kostnaden för sina läkemedel upp till 1 425 kronor. Därefter minskar kostnaderna för receptbelagda läkemedel stegvis under en tolvmånadersperiod. Om taket på 2 850 kronor nås får apotekskunden frikort för resten av perioden. Ett frikort gäller under hela giltighetstiden, även om det sker en höjning av taket i högkostnadsskyddet.

Läkemedel på recept är kostnadsfria för barn

Högkostnadsskyddet gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år.