Allt fler väljer att kommunicera digitalt med vården

Nio av tio invånare tycker att det är viktigt att kunna dela information om läkemedel på recept. Allt fler väljer också digitala tjänster för att kommunicera skriftligt med vården. Det visar resultaten från den senaste undersökningen som E-hälsomyndigheten genomfört, i samarbete med Statistikmyndigheten SCB.

Invånarundersökning_Bild

För flera av de undersökta digitala tjänsterna syns en tydlig ökning sedan 2019. Fler invånare har sökt information om sjukdom eller behandling (76 procent i 2023 års undersökning jämfört med 61 procent 2019), skickat mätvärden till vården (7 procent jämfört med 2 procent) och har haft videomöten med vårdpersonal (18 procent jämfört med 8 procent).

Sedan 2021 har användningen av digitala tjänster för att kommunicera skriftligt, exempelvis chatta med vården, ökat från 33 procent till 44 procent.

Undersökningen visar också att det finns en fortsatt risk för digitalt utanförskap. Invånare över 75 år är den åldersgrupp som använder digitala tjänster minst. Denna åldersgrupp är också mindre positiv till den ökade digitaliseringen inom hälso- och sjukvård.

– Cirka 17 procent av invånarna tycker att det är svårt att använda digitala tjänster. Det är oförändrat sedan den senaste mätningen. Vi hoppas att det här resultatet kan användas av olika aktörer för att utveckla mer användarvänliga digitala tjänster, säger Derya Akcan, utredare på E-hälsomyndigheten.  

Vård- och omsorgspersonal är mer nöjda

E-hälsomyndigheten har även undersökt om det finns en skillnad mellan de som jobbar inom vård- och omsorg och den övriga befolkningen när det gäller att använda digitala tjänster.

Resultaten visar att vård- och omsorgspersonal använde dessa tjänster i högre utsträckning än befolkningen i övrigt. Omkring 60 procent har kommunicerat skriftligt med vården jämfört med 42 procent i den övriga befolkningen. De som jobbar inom vård- och omsorg uppger också i högre utsträckning att utbudet av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården motsvarar deras behov.

– Det är en intressant iakttagelse. Är det för att vårdpersonalen har större kunskap om vilka tjänster som finns därute? Det skulle vara intressant att ta reda på mer om, säger Derya Akcan.

Undersökningen visar också att närmare nio av tio invånare tycker att det är viktigt att kunna dela information om läkemedel på recept.

–  Vi ser även att många är positiva till att vårdpersonal i ett annat EU-land i framtiden ska få tillgång till medicinsk information och att man ska kunna hämta ut receptbelagda läkemedel i ett annat EU-land, säger Derya Akcan.

Vid mediefrågor, kontakta presstjänst@ehalsomyndigheten.se

Vid övriga frågor, kontakta registrator@ehalsomyndigheten.se 

Om undersökningen

E-hälsomyndigheten har i uppdrag att följa digitaliseringen inom hälso- och sjukvård och genomför därför en undersökning bland Sveriges invånare vartannat år.

Syftet är att ta reda på hur användningen och behoven av digitala tjänster förändras över tid men också att mäta invånarnas attityder till digitalisering.

Statistikmyndigheten SCB genomförde den senaste undersökningen på uppdrag av E‑hälsomyndigheten under augusti till slutet av oktober 2023.

Enkäten skickades ut till 15 000 slumpmässigt utvalda invånare i Sverige som ombads svara på frågorna digitalt eller på papper.

Svarsfrekvensen 2023 var cirka 30 procent. Liknande invånarundersökningar genomfördes 2019 och 2021.

Vad är en digital tjänst?

Med digitala tjänster avses appar och webbplatser som invånare kan använda för att hantera sin hälsa och vård via internet. Det kan till exempel handla om att läsa sin journal eller ta kontakt med hälso- och sjukvården via nätet för att boka tid eller förnya recept.