E-hälsomyndigheten tar plats under Almedalsveckan

Årets Almedalsvecka pågår tisdag den 27 till lördag den 1 juli. E-hälsomyndigheten medverkar under veckan i paneldebatter, rundabordssamtal och möten som rör våra frågor. Ett viktigt fokus för myndigheten är att locka nya kompetenta medarbetare.

– Almedalsveckan är en bra möjlighet för oss att träffa och diskutera gemensamma utmaningar med dels våra befintliga och potentiella samarbetspartners, dels personer som är intresserade av att börja jobba hos oss, säger generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Nya regeringsuppdrag

E-hälsomyndigheten har nyligen fått sju nya spännande uppdrag som syftar till att öka farten på digitaliseringen inom samhällssektorn hälsa, vård och omsorg.

– Dessa satsningar på den digitala infrastrukturen och på att korta väntetider och kapa köer i vården innebär att vi inleder en rekryteringssatsning och stärker vår organisation, säger Gunilla Nordlöf.

Utöver generaldirektören är tre avdelningschefer från E-hälsomyndigheten på plats i Visby; Annemieke Ålenius, Max Herulf och Erika Burlin Hellman.

Exempel på programpunkter som E-hälsomyndigheten medverkar, eller deltar i:

  • Panelsamtal: Väck med väntetiderna – från vårdutopi till vårdgaranti. Arrangör: Vårdföretagarna. Gunilla Nordlöf medverkar.
  • Panelsamtal: Hälsodata – är det etiskt försvarbart att inte nyttja den underliggande potentialen? Arrangör: EY. Annemieke Ålenius medverkar.
  • Event: Lanseringen av Ing-Marie Wieselgrens stiftelse för psykisk hälsa. Förra årets Almedalsvecka präglades av den tragiska händelsen då SKR: s samordnare inom psykisk hälsa föll offer för ett våldsdåd. Nu har Ing-Marie Wieselgrens familj startat en stiftelse i hennes namn.
  • Seminarium: Hållbar nära vård kräver en digital motorväg. Hur kan det bli verkligt? Arrangörer: Dagens Medicin och AddLife. Gunilla Nordlöf medverkar.
  • Rundabordssamtal: Hälsodata kan rädda liv och stärka svensk konkurrenskraft – tar vi chansen? Arrangörer: Swedish Med Tech, Vårdföretagarna, Tech Sweden & Lif. Annemieke Ålenius medverkar i egenskap av särskild utredare.
  • Panelsamtal: Staten medicintekniska råds etiksamtal om Chat-GPT/AI och hälso- och sjukvården. Arrangör SMER. Max Herulf medverkar.


Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Kärnan är de politiska partiernas tal från scenen, och tillsammans med de fysiska möten med formella och informella samtal, skapas ett unikt forum som genomförts i Visby sedan 1968.


Fler nyheter

Du som läst "E-hälsomyndigheten tar plats under Almedalsveckan" kanske också är intresserad av dessa nyheter: