error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Nyheter

 1. Pandemin har påverkat den digitala utvecklingen på olika sätt

  Pandemin har både accelererat och bromsat utvecklingen inom e-hälsa under 2021. E-hälsomyndighetens årliga uppföljningsrapport av den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst beskriver därmed en fortsatt trend från 2020. Uppföljningen är ett regeringsuppdrag och ett led i arbetet med Vision e-hälsa 2025.

 2. Behöver du ett nytt vaccinationsbevis inför utlandsresan?

  Kanske ska du resa utomlands under våren eller har börjat planera för sommarsemestern. För dig som bara har tagit två doser vaccin mot covid-19 kan det vara dags att boka tid för en påfyllnadsdos för att få ett nytt vaccinationsbevis.

 3. Fokusvecka på apotek ska minska risken för läkemedelskrockar

  Den 4–10 april fokuserar landets apotek extra på att upptäcka patienter som riskerar läkemedelsinteraktioner, att mediciner krockar med varandra. Farmaceuterna använder E-hälsomyndighetens beslutstöd Elektroniskt expertstöd, EES för att säkerställa att kundernas läkemedelsbehandling är lämplig.

 4. Personer utan e‑legitimation kan få hjälp med vaccinationsbevis på apotek

  Du som är vaccinerad mot covid-19 och saknar e-legitimation kan från den 30 mars få hjälp med vaccinationsbevis via något av Sveriges cirka 1 400 apotek.

 5. Kunskapsstöd ska skynda på digitaliseringen men behöver bli mer konkreta

  Inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns många kunskapsstöd inom e-hälsa. Stöden ska bidra till en ökad digitaliseringstakt och kan vara utformade som till exempel utbildningsmaterial och vägledningar. I en ny fokusrapport beskriver E hälsomyndigheten vilka kunskapsstöd som finns i dag och hur behovet av fler stöd ser ut.

 6. Enklare att resa med tre doser och nytt vaccinationsbevis

  Ska du resa utomlands i vår, och har bara tagit två doser av vaccin mot covid-19? Då kan det vara dags att boka tid för en påfyllnadsdos (dos tre) för att kunna resa. Efter vaccinationen är det också bra om du hämtar ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

 7. Så bidrar E-hälsomyndigheten till ökad användning av hälsodata

  De senaste åren har E-hälsomyndigheten genom flera regeringsuppdrag bidragit till att öka tillgången och användningen av hälsodata. I en rapport beskriver E-hälsomyndigheten hur vi bidrar till regeringens samverkansprogram Hälsa och life science och genomförandet av den nationella life science-strategin.

 8. E-hälsomyndighetens årsredovisning speglar ett intensivt 2021

  Det gångna året var intensivt för E-hälsomyndigheten med leveranser av flera viktiga tjänster. Covid-19-pandemin har inneburit nya uppdrag samtidigt som den har medfört ett förändrat arbetssätt. Det framgår av årsredovisningen för 2021.

 9. E-hälsomyndigheten ser möjligheter med sammanhållen journalföring

  Hur kan sammanhållen journalföring nyttjas i så stor utsträckning som möjligt, i hela landet och av alla vårdgivare? E-hälsomyndigheten föreslår olika åtgärder för att stärka informationsutbytet så att individer ska kunna få en mer sammanhängande och god vård och omsorg.

 10. Recepttjänsterna fungerar igen

  Under lördagseftermiddagen drabbades e-recepttjänsterna av störningar. Apoteken kunde under drygt en timme inte expediera läkemedel till sina kunder.