Nyheter

 1. Statistikleveranser fortsätter så länge konsekvensanalys pågår

  eHälsomyndigheten har gjort ett rättsligt ställningstagande som resulterar i inskränkningar i vissa löpande utlämnanden av statistikuppgifter samt de mest detaljrika abonnemangen i Concise i de fall juridisk grund för utlämnandet saknas. De aktuella inskränkningarna skulle införts vid månadsskiftet februari/mars, men denna tidpunkt flyttas nu fram.

 2. Olämplig förskrivning av narkotika minskar med Nationella läkemedelslistan

 3. eHälsomyndigheten förändrar direktåtkomst till receptinformation via e-handel för att värna tonåringars integritet

  eHälsomyndigheten har mottagit ett flertal skrivelser som ifrågasätter vårdnadshavares direktåtkomst till tonåringars uppgifter i eHälsomyndighetens register. Med anledning av dessa ärenden utreder myndigheten frågan om direktåtkomst till tonåringars receptinformation när man loggar in på ett apoteks webbplats. Vi har även inlett en dialog med apoteksaktörerna för att gemensamt förbereda nödvändiga förändringar.

 4. Företag informeras om nya former för statistikleveranser

 5. Se seminarium om Nationella läkemedelslistan

  Vill du veta mer om vad Nationella läkemedelslistan är och vad som händer i arbetet framöver? Då kan du titta på det senaste ”Seminarium 2025” på Vision e-hälsa 2025:s webbplats.

 6. Förskrivning med utbytesgrupper intressant för Nationella läkemedelslistan

  Representanter för olika professioner inom vården skrev nyligen på DN Debatt att det borde gå att använda ett eget namn för varje läkemedelsgrupp som får bytas ut mot varandra vid förskrivning av läkemedel. Detta skulle minska risken för felbehandlingar menade artikelförfattarna. I dag är det inte möjligt, men frågan är relevant för arbetet med Nationella läkemedelslistan.

 7. Över 5 miljoner EES-analyser på apoteken förra året

 8. Arbeta med e-hälsa och skapa nytta för Sveriges invånare

 9. Nya lagkrav påverkar vad partihandlare ska rapportera in till eHälsomyndigheten

  Den 1 januari 2019 träder nya lagkrav i kraft som påverkar vilka uppgifter partihandlare med läkemedel ska rapportera in till eHälsomyndigheten.

 10. ​Enkelt verktyg ökar kunskap om juridik i vård och omsorg

  Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten har vidareutvecklat det digitala juridiska stöd som lanserades tidigare i år. Nu får landsting, kommuner och privata aktörer inom vård och socialtjänst fördjupade förklaringar till fler juridiska begrepp.