Nyheter

 1. Markant ökning av EES-analyser – bidrar till ökad patientsäkerhet

  Användningen av E-hälsomyndighetens beslutsstöd EES fortsätter att öka. Apoteken gjorde 50 procent fler EES-analyser under det första kvartalet i år, jämfört med samma period förra året.

 2. Digitala vårdtjänster allt viktigare verktyg för offentliga vårdgivare

  Hur ser utvecklingen inom e-hälsa ut i Sverige? En ny rapport från organisationerna bakom Vision e-hälsa 2025 visar att 1177 Vårdguidens e-tjänster är den största kontaktytan mellan sjukvården och landets invånare. Digitala vårdmöten, e-recept och journaler på nätet är också initiativ som skapar förutsättningar för e-hälsoutvecklingen.

 3. Tillfälliga tider för bemannad reception

 4. Ny funktion i EES stödjer apotekspersonal att begränsa uttag av läkemedel

  Nu kan apotekspersonal enklare se om kunder har flera recept på likvärdiga receptbelagda läkemedel. Det är ännu viktigare än tidigare sedan uttaget av läkemedel per kund begränsats med anledning av utbrottet av coronaviruset och covid-19.

 5. E-hälsomyndigheten deltar i Hack the Crisis

  Fredagen den 3 april startar Hack the Crisis – ett onlinehackathon som ska lösa utmaningar kopplade till coronakrisen.

 6. Giltighetstid införs för fullmakt för apoteksärenden inom vård- och omsorg

  Den 1 juni 2020 införs en giltighetstid på fyra år för fullmakter för apoteksärenden. Det innebär att vårdtagare som ger vårdenheter rätt att hämta ut deras läkemedel måste skapa en ny fullmakt vart fjärde år.

 7. Hämta ut läkemedel åt någon annan

  Du kan hjälpa till med en närståendes apoteksärenden, till exempel genom att få en fullmakt eller ta med bådas legitimation till ett apotek.

 8. Vägledning till användning av Nationella läkemedelslistan i vården

  Inom vården finns många frågor om hur Nationella läkemedelslistan (NLL) ska fungera och användas i praktiken. E-hälsomyndigheten har därför tagit fram en första vägledning till användning av NLL i vården.

 9. Stora synergieffekter genom samverkan inom programmet Hälsa och life science

  E‑hälsa och digitaliseringen av hälso- och sjukvård är viktiga förutsättningar för att kunna nå målsättningarna med regeringens life science-strategi. Det visar en delrapport som tar upp E-hälsomyndighetens bidrag till regeringens samverkansprogram 2019–2022.

 10. Slutrapport om e-hälsostöd till kommunerna är klar

  Regeringsuppdraget Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, presenterar en prototyp för framtida utveckling av ett nationellt e-hälsostöd. Hur ett e-hälsostöd kan se ut och vilka behov det bör fylla bygger bland annat på intervjuer med chefer och verksamhetsledare från ett flertal kommuner.