Nyheter

 1. Connectathon för Nationella läkemedelslistan 6 februari 2020

  Torsdagen den 6 februari 2020 håller E-hälsomyndigheten ett connectathon för Nationella läkemedelslistan, NLL, i Stockholm. Ett Connectathon är ett tillfälle att tillsammans utforska och utveckla Nationella läkemedelslistans specifikation och se till att implementationer kan koppla upp sig.

 2. Enklare att få rätt stöd och rådgivning på apotek

  Den 1 juni 2020 behöver inte farmaceuter längre fråga om samtycke för att använda sig av systemet Elektroniskt expertstöd (EES). EES kontrollerar bland annat om patientens läkemedel passar ihop. När E-hälsomyndigheten tar bort samtycket ökar patientsäkerheten eftersom det blir enklare för farmaceuten att ta hjälp av EES.

 3. Generaldirektörer: Mycket återstår för att motsvara medborgarnas förväntan

  DEBATT. I dag den 3 december arrangeras Nationella e-hälsodagen. I fokus står Vision e-hälsa 2025 som innebär att Sverige år 2025 ska vara världsbäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom hälsa och välfärd, skriver gd:arna Janna Valik och Olivia Wigzell.

 4. Förlängt förordnande för Janna Valik

  Regeringen förlänger Janna Valiks förordnande som generaldirektör för E‑hälsomyndigheten. Förlängningen gäller till den 31 december 2021.

 5. Fler operatörer ska bidra till ökad informationssäkerhet inom vård och omsorg

  Internetstiftelsen tar över ansvaret för Sambi, federationen för tillitsgranskning inom vård och omsorg. Därmed blir Internetstiftelsen en operatör för anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster. Den här förändringen påverkar inte aktörer såsom apoteksföretag, kommuner och regioner som redan godkänts via Sambi.

 6. Bättre samverkan med patient- och brukarorganisationer

  I fredags bjöd myndigheterna som ingår i Rådet för styrning med kunskap in till en utbildningsdag för myndigheter och patient- och brukarorganisationer för att skapa bättre samverkan och dialog sinsemellan.

 7. E-hälsomyndigheten stödjer kampanj för att skydda antibiotikan

  Den här veckan medverkar E-hälsomyndigheten i en myndighetsgemensam kampanj till stöd för att skydda antibiotikan.

 8. "Varje region måste ta sitt ansvar för att införa Nationella läkemedelslistan"

  Vad innebär införandet av Nationella läkemedelslistan för vården, apoteken och patienten? Sveriges Apoteksförening och Sveriges Läkarförbund har tidigare tyckt till om detta och lyft både förhoppningar och farhågor. Anders Sylvan, senior rådgivare på E-hälsomyndigheten med bakgrund från Region Västerbotten, ger här sin bild om hur införandet kan underlättas för de största vårdgivarna: regionerna.

 9. E-hälsomyndighetens årsrapport är klar

  E-hälsomyndigheten har i regleringsbrevet fått uppdraget att ta fram en rapport om förhållanden för digitalisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Rapporten tar i huvudsak upp de företeelser och drivkrafter som behövs för att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens och e hälsans möjligheter. Nu är rapporten överlämnad till Socialdepartementet.

 10. Se filmen från NLL-seminariet

  Nu kan du se inspelningen från frukostseminariet den 17 oktober på sidan om Nationella läkemedelslistan.