Nyheter

 1. Mer tid för anpassningar till vår nya åtkomstlösning

  eHälsomyndigheten arbetar för att höja säkerheten i it-system och register som hanterar känsliga personuppgifter. Därför har vi infört en ny åtkomstlösning för anslutning till våra tjänster. Arbetet ska vara slutfört i november 2019.

 2. Medarbetare på vårdcentraler utformar e-hälsotjänst tillsammans med myndigheter

  ”Förståelse för primärvården är A och O, ge oss inga fler kanaler och hjälp oss att sålla bland all kunskap”. Det är tre viktiga insikter att ta fasta på när myndigheter gör kunskapsstöd riktade till primärvården. Nu presenteras rapporten från en digital pilot som genomförts på uppdrag av Rådet för styrning med kunskap (RSK).

 3. Nu ska eHälsomyndigheten bygga Nationella läkemedelslistan

  Regeringen har gett eHälsomyndigheten i uppdrag att utveckla och införa Nationella läkemedelslistan. Arbetet ska ske i samverkan med ett flertal myndigheter, organisationer och representanter för patienterna.

 4. Ja till Nationella läkemedelslistan

  Riksdagen röstade den 13 juni 2018 ja till regeringens förslag om Nationella läkemedelslistan. Det innebär att Nationella läkemedelslistan blir verklighet och att registret ska föras av eHälsomyndigheten.

 5. Annika Strandhäll och Janna Valik invigde nya lokalerna

  Onsdag den 30 maj hölls den officiella invigningen av eHälsomyndighetens lokaler på Södra Långgatan 60 i Kalmar. På plats fanns socialminister Annika Strandhäll som tillsammans med gd Janna Valik klippte bandet och på så sätt markerade att eHälsomyndighetens omlokalisering nu är genomförd.

 6. Stöd till kommunerna för att använda e-hälsa

  eHälsomyndigheten har fått ett nytt regeringsuppdrag att samordna, utforma och tillgängliggöra ett nationellt stöd riktat till kommunerna, för införande och användning av digital teknik (e-hälsa).

 7. Nytt material till apotek om behandling av personuppgifter

  eHälsomyndigheten har tagit fram nya foldrar som beskriver hur vi behandlar personuppgifter i våra register. Du som jobbar på apotek kan skriva ut materialet själv direkt från vår webbplats, eller beställa till ditt apotek.

 8. eHälsomyndigheten på Vitalis 24–26 april 2018

  Under Vitalis, Nordens största mötesplats inom e-hälsa, är eHälsomyndigheten på plats i montern E-hälsotorget tillsammans med Socialstyrelsen, Inera och Sveriges kommuner och landsting, SKL

 9. eHälsomyndigheten på Vitalis 24-26 april 2018

  Under Vitalisdagarna på Svenska Mässan i Göteborg är eHälsomyndigheten på plats med ett aktivt deltagande – i montern E-hälsotorget, i stora programmet och i Masterclass.

 10. ​Toppnotering för elektroniskt expertstöd under seniorveckan

  Över 144 000 EES-analyser gjordes på landets apotek under apotekens seniorvecka den 9–15 april, som initierats av Sveriges Apoteksförening. För första gången samlades apotek, eHälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten i en gemensam satsning för att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling.