Nyheter

 1. Taket för högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet

  Den 1 januari 2023 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel med 200 kronor, från 2 400 kronor till 2 600 kronor. Det innebär att den som handlar receptbelagda läkemedel på apotek kan få betala en engångssumma vid det första uttaget efter årsskiftet. Höjningen av högkostnadsskyddet beror på att prisbasbeloppet höjs.

 2. Nytt sätt att sammanställa statistik förenklar miljöforskning

  E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket har tillsammans tagit fram en ny beräkningsmodell för att sammanställa statistik om aktiva läkemedelssubstanser som har expedierats på apotek. Statistiken kan forskare använda för att bedöma vilka aktiva substanser som kan uppnå halter i miljön som utgör en miljörisk.

 3. E-hälsomyndigheten lyfter risker och kostnader i remissvar om Nationella läkemedelslistan

  I ett utkast till proposition föreslår regeringen att kravet på anslutning till Nationella läkemedelslistan skjuts fram ytterligare – nytt datum är den 1 december 2025. E-hälsomyndigheten tillstyrker propositionens förslag.

 4. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

  Antibiotikaresistenta bakterier är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nyligen gick startskottet för den globala antibiotikaveckan, en vecka då antibiotikaresistens uppmärksammas i Sverige och andra länder.

 5. Var med och utveckla våra tjänster – delta i en undersökning!

  Vi söker nu deltagare till ett användningstest av en ny version av e-tjänsten Läkemedelskollen. Syftet med användningstestet är att få förslag på hur vi kan göra receptlistan enklare att förstå.

 6. Lärdomar från covidbevis visar på vikten av samlad digital vaccinationsinformation

  Erfarenheter från arbetet med covidbevis har aktualiserat behovet av ett nationellt digitalt vaccinationsregister i Sverige. Det skriver E‑hälsomyndigheten i en rapport till regeringen.

 7. Den första nationella gemensamma e-hälsospecifikationen är här

  E-hälsomyndigheten har beslutat att ge Socialstyrelsens Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation – version 5.0 status som nationell och gemensam e-hälsospecifikation (NGS). Den blir Sveriges första NGS och finns nu tillgänglig i NGS-tjänsten.

 8. E-hälsomyndigheten medverkar i Digitalidag

  Digitalidag är en årlig temadag om digitaliseringens möjligheter. Tillsammans med andra aktörer vill E-hälsomyndigheten visa på den hjälp som finns att få för dem som har svårt att använda digitala tjänster.

 9. Hälsodata i kvalitetsregister ska komma till större nytta

  Hur kan forskare få ökade möjligheter att använda hälsodata som redan finns i register? Det är en av de frågor som E‑hälsomyndigheten diskuterar med företrädare för nationella kvalitetsregister på flera seminarier under rubriken Dialog för e‑hälsa.

 10. Svara på E‑hälsomyndighetens remiss – Informationsspecifikation för uppmärksamhets­information

  E‑hälsomyndigheten bedömer om Socialstyrelsens Informationsspecifikation för uppmärksamhets­information kan bli fastställd som nationell gemensam e‑hälsospecifikation (NGS).