Nyheter

 1. Inbjudan till forum om digitalt vaccinationskort

  E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie om digitala vaccinationskort i Sverige. Välkommen till ett öppet forum där du får möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på vägval och lösningsalternativ.

 2. Internationella samarbeten utvecklar e-hälsa visar rapport

  E-hälsomyndigheten bedriver ett aktivt arbete för att bevaka vad som händer internationellt, samarbetar med andra länder som ligger i framkant och visar upp Sveriges arbete inom e-hälsa. Sverige är på flera sätt en förebild, samtidigt är det internationella samarbetet avgörande för att lära av andra länder. Störst prioritet har samarbetet inom EU och Norden. Det är några av slutsatserna i en rapport som E-hälsomyndigheten har tagit fram.

 3. Ny strategi för Vision e-hälsa 2025 är klar

  Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Hur det gemensamma arbetet mellan staten och SKR ska utformas och fyra inriktningsmål tas upp.

 4. ”Nationella läkemedelslistan kommer att underlätta min vardag”

  Nationella läkemedelslistan ger patienten tillgång till samma information om sin läkemedelsbehandling som vården, omsorgen och apoteken har – oavsett var i landet patienten söker hjälp. Det skapar en större delaktighet och minskar även riskerna för missförstånd, något som Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet betonar är viktigt.

 5. Besök vår monter på MVTe-mässan

  E-hälsomyndigheten är på plats under MVTe-mässan den 21-22 januari. Kom och besök oss i vår monter eller lyssna på något av våra föredrag.

 6. Rapport om bättre tillgång till uppgifter vid försäljning av läkemedel för djur är klar

  E-hälsomyndigheten har samordnat ett regeringsuppdrag i samverkan med Läkemedelsverket och Statens jordbruksverk. I uppdraget ingår att se över vilka uppgifter som öppenvårdsapoteken bör lämna till E-hälsomyndigheten vid förskrivning och expediering av läkemedel för djur.

 7. Taket för högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet

  Från och med den 1 januari 2020 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 300 kronor till 2 350 kronor. Det innebär att den som handlar läkemedel på apotek, första gången efter årsskiftet, kan få betala ikapp för att hamna rätt i högkostnadstrappan.

 8. Connectathon för Nationella läkemedelslistan 6 februari 2020

  Torsdagen den 6 februari 2020 håller E-hälsomyndigheten ett connectathon för Nationella läkemedelslistan, NLL, i Stockholm. Ett Connectathon är ett tillfälle att tillsammans utforska och utveckla Nationella läkemedelslistans specifikation och se till att implementationer kan koppla upp sig.

 9. Enklare att få rätt stöd och rådgivning på apotek

  Den 1 juni 2020 behöver inte farmaceuter längre fråga om samtycke för att använda sig av systemet Elektroniskt expertstöd (EES). EES kontrollerar bland annat om patientens läkemedel passar ihop. När E-hälsomyndigheten tar bort samtycket ökar patientsäkerheten eftersom det blir enklare för farmaceuten att ta hjälp av EES.

 10. Generaldirektörer: Mycket återstår för att motsvara medborgarnas förväntan

  DEBATT. I dag den 3 december arrangeras Nationella e-hälsodagen. I fokus står Vision e-hälsa 2025 som innebär att Sverige år 2025 ska vara världsbäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom hälsa och välfärd, skriver gd:arna Janna Valik och Olivia Wigzell.