Nyheter

 1. Vaccinationsbevis till svenskar som har blivit vaccinerade mot covid-19 i tredjeland

  Svenskar som har vaccinerat sig i tredjeland (länder utanför EU/EES) kan få vaccinationsbevis från och med den 1 februari.

 2. Fem saker du inte visste om vaccinationsbevis

  Det kan vara mycket att tänka på när du ska resa eller besöka ett evenemang där vaccinationsbevis krävs. Här är fem saker som kan vara bra att känna till.

 3. Nationella läkemedelslistan ger nya möjligheter att förhindra missbruk av läkemedel

  Lagen om nationell läkemedelslista ger hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att se alla recept en patient har, oavsett var de har förskrivits. Det minskar bland annat risken för att en patient kan vilseleda flera läkare att förskriva samma narkotikaklassade läkemedel.

 4. Fokus på hälsodata i E‑hälsomyndighetens fjärde årsrapport

  Hur ska hälsodata göras tillgänglig för hälso- och sjukvården och hur kan den användas? Det är temat för E-hälsomyndighetens nya årsrapport.

 5. Ingen ska behöva vänta längre än två veckor på vaccinationsbevis

  Cirka 12 miljoner vaccinationsbevis har utfärdats sedan tjänsten lanserades 1 juli. För de allra flesta går det på nolltid att få ett bevis, via www.covidbevis.se. Tyvärr har väntetiderna för dem som saknar e-legitimation varit för långa under en tid.

 6. Fortsatt dispens från krav på tillitsnivå 3 för SITHS-kort

  E-hälsomyndigheten har i december 2021 beslutat om ytterligare dispens för SITHS-kort efter en ansökan från Inera. Ansökan omfattade tre olika dispenser för att särskilja orsaker till att tillitsnivå 3 inte kan uppnås.

 7. 60 länders vaccinationsbevis gäller i Sverige

  Allt fler länder ansluter sig till EU:s system för digitala covidbevis. De senaste länderna är Montenegro, Taiwan, Thailand, Tunisien och Uruguay. Totalt godkänns bevisen i 60 länder.

 8. Taket för högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet

  Från och med den 1 januari 2022 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 350 kronor till 2 400 kronor. Det innebär att den som handlar läkemedel på apotek kan få betala ikapp för att hamna rätt i högkostnadstrappan vid det första uttaget efter årsskiftet.

 9. Vaccinerade i tredjeland kan snart få vaccinationsbevis

  Regeringen har beslutat att E-hälsomyndigheten ska få skriva ett avtal med Statens servicecenter som innebär att den som är folkbokförd i Sverige men har vaccinerats i tredje land kommer att få tillgång till ett vaccinationsbevis. Tjänsten väntas tas i bruk senast den 1 februari 2022.

 10. Personer utan person- eller samordningsnummer kan få vaccinationsbevis från januari

  Personer som inte har personnummer eller samordningsnummer har fått sina vaccinationer mot covid-19 registrerade på så kallade reservnummer. Dessa personer kan med start i januari 2022 få vaccinationsbevis, genom att ta kontakt med vården i sin region. Detta förutsätter att personerna har vaccinerats i Sverige.