Apoteksaktörsavgiften för human höjs den 1 mars 2024

E-hälsomyndigheten utreder en höjning av avgiften som apoteksaktörer betalar för förskrivningar till human, medan avgiften för djur är oförändrad under 2024. E-hälsomyndighetens föreskrifter om de avgifter som myndigheten tar ut av apoteksaktörer är nu ute på remiss.

Apoteken betalar en avgift för varje receptorderrad till E-hälsomyndigheten, för att myndigheten står för utveckling och förvaltning av den nationella gemensamma infrastrukturen i form av register och funktioner, som apotek och hälso- och sjukvård använder.

– När E-hälsomyndigheten beräknar avgifternas storlek tillämpar vi principen att myndighetens verksamhet ska uppnå full kostnadstäckning över tid, säger Peter Alvinsson, avdelningschef för e-hälsotjänster på E‑hälsomyndigheten.

Under 2023 är avgiften för receptregister human, alltså förskrivningar av läkemedel, livsmedel eller förbrukningsartiklar till människor, oförändrat 2,70 kronor per receptorderrad.

Den föreslagna avgiftshöjningen innebär en höjning med 50 öre. Då kommer den nya avgiftsnivån för human att ligga på 3,20 kronor per receptorderrad från och med mars nästa år.

E‑hälsomyndigheten har haft en dialog med berörda aktörer om avgifterna.


Fler nyheter

Du som läst "Apoteksaktörsavgiften för human höjs den 1 mars 2024" kanske också är intresserad av dessa nyheter: