Träffa E‑hälsomyndigheten på Vitalis 2024

På årets Vitalis den 14–16 maj berättar E-hälsomyndigheten bland annat om arbetet med att skapa en nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg och om förslaget till ett gemensamt europeiskt hälsodataområde, EHDS. E‑hälsomyndighetens generaldirektör Gunilla Nordlöf är en av huvudtalare vid invigningen.

I år medverkar E-hälsomyndigheten med ett tjugotal föredrag och i flera paneldebatter. Fler spännande ämnen är införandet av Nationella läkemedelslistan, sammanhållen intygshantering som en hjälp för patienten och hur det som sker inom EU påverkar digitaliseringen av hälso-och sjukvård.

Generaldirektör Gunilla Nordlöf är även i år en av huvudtalarna under invigningen, tillsammans med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, Rachel de Basso och Johan Kaarme på Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt moderator Daniel Forslund på Vårdföretagarna.

Liksom tidigare år medverkar representanter för E-hälsomyndigheten som föreläsare i Vitalis grundläggande e-hälsoutbildning Masterclass. Vi deltar också i Vitalis Recruitment slam för att skapa intresse för våra lediga tjänster som annonseras löpande.

Vill du träffa våra medarbetare och ta en kopp kaffe är du välkommen att besöka oss i montern Mötesplats e‑hälsa som vi delar tillsammans med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SKR och Inera.

Om Vitalis

Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg är Nordens ledande e‑hälsomöte och lockar representanter för kommuner, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri. Konferensprogrammet - innehåller i år cirka 400 föreläsningar - och utställningen pågår den 14–16 maj.

Läs mer och ta del av hela programmet 

E-hälsomyndighetens föredrag

Tisdag 14 maj

10.40 i sal F-Expo
Nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg – en överblick
Gunilla Nordlöf, generaldirektör E-hälsomyndigheten

11.00 i sal F-Expo
Överflygning av Regeringsuppdrag och Statliga offentliga utredningar
Tomas Pettersson Westerberg, avdelningschef E-hälsomyndigheten

13.00 i sal F4
EU – så funkar det
Daniel Karlsson och Michael Peolsson, utredare E-hälsomyndigheten

14.30 i sal F4
Status för samarbetet med Sveriges digitala infrastruktur inom hälso- och sjukvården – en del av Ena
Jakob Algulin, avdelningschef E-hälsomyndigheten, Susanne Bayard, Region Stockholm och Viktoria Hagelstedt, Digg

Onsdag 15 maj

08.35 i sal F4
Statliga offentliga utredningar som berör den nationella digitala infrastrukturen
Annemieke Ålenius, senior rådgivare E-hälsomyndigheten, Katarina Nyström, Göteborgs universitet, Thomas Pettersson Westerberg, avdelningschef E-hälsomyndigheten samt Anna Adelöf som leder samtalet

08.55 i sal F-Expo
Införandet av Nationella läkemedelslistan – var står vi idag?
Lina Johansson och Johan Falk, produktansvariga E-hälsomyndigheten

09.00 i sal F4
Färdplan för nationell digital infrastruktur för vården
Michel Silvestri, enhetschef, Hanna Strandberg, utredare och Robert Bjervås, arkitekt E-hälsomyndigheten

09.20 i sal F4
Rättsliga förutsättningar – vad är på gång?
Tina Chavoshi, jurist E-hälsomyndigheten

10.50 i sal F4
Implementationsnära standardisering och interoperabilitet
Helena Nilsson, Rodabe Alavi, Vivéca Busck Håkans, utredare E-hälsomyndigheten

11.30 i sal F4
Tekniska förutsättningar för en nationell digital infrastruktur
Johan Palmqvist, enhetschef E-hälsomyndigheten

12.00 i sal R17-18
Erfarenheter från första vårdgivarens anslutning till Nationella läkemedelslistan
Lunchseminarium i samarbete mellan E‑hälsomyndigheten, Vårdföretagarna, Kry och Internetstiftelsen på Vitalis i Göteborg

12.20 i Open stage
Recruitment slam
E-hälsomyndigheten och andra aktörer pitchar sitt erbjudande som arbetsgivare på tre minuter

13.00 i sal A7
Regeringsuppdraget sammanhållen intygshantering, ur utfärdar-, mottagar- och individperspektiv
Jessica Dahlbäck och Johanna Hellberg, utredare E-hälsomyndigheten

13.00 i sal F1
Introduction and statusupdate on the EHDS Regulation
Michel Silvestri, enhetschef E-hälsomyndigheten, Rikard Lövström, Karolinska sjukhuset och Dmitry Etin, Deggendorf institute of technology Germany

13.30 i sal F6
Död åt patientjournalen, länge leve dashboarden
Max Herulf, stabschef E-hälsomyndigheten

14.15 i sal F1
Cross-border eHealth Services for Primary use in Europe
Annika Ohlson, senior farmaceutisk rådgivare och Hans Lindvall, staben E-hälsomyndigheten

14.30 i sal R17/18
Rundabordssamtal om hur vi ska fördjupa arbetet med NGS för att möta behoven inom hälsa, vård och omsorg
Vivéca Busck Håkans, Anne Simmasgård, utredare E-hälsomyndigheten med flera

14.30 i sal A6
En nationell digital katalog över vårdgivare och utförare främjar utvecklingen av en mer sammanhållen digital infrastruktur
Rodabe Alavai, utredare E-hälsomyndigheten

15.30 i sal F1
Secondary use of health data – preparations for EHDS in Sweden and Europe
Michael Peolsson och Derya Akcan, utredare E-hälsomyndigheten

15.30 i sal A5
Kvalitetssäkrade tjänster som stöd för att öka säkerheten vid förskrivning och expediering av läkemedel
Kristine Thorell Granebring, tf enhetschef E-hälsomyndigheten

15.55 i sal A5
Ökad patientsäkerhet med substansen i fokus
Annika Forsén, Pia Vänäläinen, utredare E-hälsomyndigheten samt Catarina Bernet och Britt-Marie Rydén, Läkemedelsverket

16.00 i sal A1
En agil myndighet och offentlig sektor – är det möjligt
Patrik Ranhed, enhetschef E-hälsomyndigheten och Johan Magnusson, Göteborgs Universitet

Torsdag 16 maj

08.30-16.00 i sal F3
Masterclass – en grundläggande e-hälsoutbildning
Representanter från E-hälsomyndigheten med flera

13.00 i sal F6
Verkstad i standardiseringsfabriken, hur och varför
Manne Andersson, arkitekt och Vivéca Busck Håkans, utredare E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten medverkar även i flera panelsamtal och som moderatorer.

Läs mer i Vitalis program


Fler nyheter

Du som läst "Träffa E‑hälsomyndigheten på Vitalis 2024" kanske också är intresserad av dessa nyheter: