Europeiska nätverket för e-hälsa möts i Stockholm

Den 1–2 juni står Sverige värd för eHealth Network-mötet. Nätverkets främsta syfte är att underlätta för patienter att få vård i ett annat EU-land. Traditionen bjuder att mötet genomförs i det land som är ordförande i EU:s ministerråd.

Stadshuset i Stockholm
Foto: Mikael Damkier

– E‑hälsomyndigheten har i uppdrag från regeringen att arrangera mötet och vi ser fram emot att välkomna till ett Stockholm i försommarskrud, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på E‑hälsomyndigheten.

Socialdepartementet representerar Sverige i eHealth Network. Från E‑hälsomyndigheten, i egenskap av att vara expertmyndighet och nationell kontaktpunkt för e-hälsa, deltar Annemieke Ålenius, avdelningschef på E‑hälsomyndigheten.

Ökad patientrörlighet ständigt på agendan

Att öka patientrörlighet över landsgränser i Europa är nätverkets främsta syfte. För att underlätta patientrörligheten arbetar nätverket fram gemensamma riktlinjer för EU-länderna, när till exempel en ny digital tjänst införs.

– Det var för övrigt i nätverket eHealth Network som specifikationer för covidbevisen togs fram. Bevisen blev en standard som många länder, även utanför EU, använde, säger Gunilla Nordlöf.

Aktuella lösningar som nätverket nu diskuterar, handlar exempelvis om möjligheten att hämta ut sina läkemedel på recept, oavsett vilket land de är förskrivna i. Något som i dag är möjligt i flera av EU:s medlemsstater. En annan gemensam fråga, är att göra det möjligt för vårdgivare att vid behov och efter patientens samtycke, ta del av samlad information i patientens journal som finns i ett annat EU-land.

Utöver arbete med riktlinjer för ökad patientrörlighet, informerar länderna varandra om aktuella satsningar och samarbeten inom e-hälsa. Ett sådant ämne är EU-kommissionens förslag om en förordning för det europeiska hälsodataområdet: The European Health Data Space (EHDS) som är under beredning inom EU.

Om eHealth Network

Nätverket är ett forum för de nationella myndigheter som ansvarar för e‑hälsa inom EU. Syftet är att underlätta för medlemsländerna att använda digitala verktyg och digital infrastruktur för att uppnå och bibehålla hälsa för individer. Syftet är också att skapa bättre förutsättningar för vård, omsorg och beslutsfattare.

I eHealth Network ingår EU‑kommissionen, samtliga EU-länder samt Norge som observatör.

Sverige har varit med sedan nätverket bildades 2011. Nu hålls det 24:e mötet och för första gången möts nätverket i Sverige.