Två specifikationer från Läkemedelsverket får status som NGS

Nu finns två nya Nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer i NGS‑tjänsten – E‑hälsomyndighetens katalog över e‑hälsospecifikationer.

Läkemedelsverkets Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) och Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) har fått status som NGS:er. Syftet med NGS:er är att öka standardisering och underlättar informationsutbytet inom vård och omsorg.

En viktig förutsättning för digitaliseringen av vård och omsorg är att information kan utbytas entydigt och säkert mellan olika aktörer och system. Grunden för standardiserad och strukturerad information är att använda de termer och begrepp som finns beskrivna i e‑hälsospecifikationerna.

Genom att använda Nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer (NGS:er) kan information återanvändas där den behövs, vilket minskar dubbeldokumentation och sparar tid. Att använda NGS:er underlättar också utvecklingen av digitala tjänster och informationssystem.

Två nya Nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer

Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) och Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) har genomgått E-hälsomyndighetens bedömningsprocess och uppfyller kriterierna för att få status NGS.

– Dessa specifikationer som ges ut av Läkemedelsverket kan beskrivas som grunden för all digitalisering av läkemedelsinformation i Sverige och används både direkt och indirekt i de flesta tjänster för läkemedelshantering. Därför är det viktigt att de nu fått status som NGS:er, säger avdelningschef Annemieke Ålenius.

Nationellt substansregister för läkemedel är ett register med information om aktiva substanser och ett urval av hjälpämnen i alla godkända/registrerade läkemedel, lagerberedningar och beviljade licensläkemedel i Sverige. Registret är källa för rekommenderade svenska namn på läkemedelssubstanser.

Nationellt produktregister för läkemedel är ett register med information om samtliga läkemedel som är godkända i Sverige. Förutom godkända läkemedel finns även avregistrerade läkemedel, extemporeläkemedel, rikslicenser och beviljade licensläkemedel med i NPL.

Efter beslutet om att dessa två specifikationer från Läkemedelsverket är nationella och gemensamma, finns det totalt tre sådana i NGS-tjänsten.

Den första som utsågs var Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation – Version 5.0, utgiven av Socialstyrelsen.

Om NGS-tjänsten

NGS-tjänsten är en kvalitetssäkrad katalog med uppgifter om e-hälsospecifikationer. I tjänsten kan personer som arbetar med informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst hitta och dela uppgifter om e‑hälsospecifikationer och Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer.

NGS_Bild