Nyheter

 1. Digital transformation av hälso- och sjukvård högprioriterat i EU

  E‑hälsomyndigheten bidrar med förutsättningar för att hälsodata ska kunna delas enkelt, säkert och ändamålsenligt mellan EU-länder. En av EU-kommissionens prioriteringar för 2019-2025 är att skapa ett europeiskt dataområde för hälsodata.

 2. Tillsammans bygger vi upp Sveriges digitala infrastruktur för informationsutbyte och grunddata

  E-hälsomyndigheten har i samverkan med ett flertal andra myndigheter lagt grunden för en gemensam digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga. Den 29 januari lämnades delredovisningar för två strategiska uppdrag till regeringen. Nu intensifieras det gemensamma arbetet mot en mer ändamålsenlig förvaltning.

 3. Statistik till myndigheter och apotek bidrar till att motverka läkemedelsbrist under pandemin

  Med hjälp av statistik från E-hälsomyndigheten får andra myndigheter och apotek en helhetsbild av läkemedelsförsäljningen och kan fatta beslut som minskar risken för läkemedelsbrist. E-hälsomyndighetens läkemedelsstatistik är en pusselbit i myndigheternas gemensamma arbete under pandemin.

 4. Se inspelningen från det uppskattade webbseminariet Strategin 2020-2022; regionala möjligheter och utmaningar

  Den 7 december 2020 arrangerades ett webbseminarium om möjligheter och utmaningar kopplade till den aktuella strategin för Vision e-hälsa 2025.