Nyheter

 1. Vision e-hälsa 2025 diskuteras på regional e-hälsokonferens i Östergötland

  Den 26 mars arrangeras en regional e-hälsokonferens i Östergötland som tar avstamp i Vision e-hälsa 2025 och dess strategi för 2020–2022. Värdar är Region Östergötland och kommuner med stöd från E-hälsomyndigheten.

 2. Fortsatt dispens från krav på tillitsnivå 3 för SITHS-kort

  E-hälsomyndigheten har beslutat om ytterligare en dispens för SITHS-kort efter en ansökan från Inera. Tiden för att uppgradera SITHS-korten förlängs till den 31 december 2021.

 3. Fem år med Vision e-hälsa 2025

  År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Som ansvariga för att samordna regeringens satsningar på e-hälsa bidrar E-hälsomyndighetens arbete till att uppfylla Vision e-hälsa 2025.

 4. Intensivt arbete med vaccinationsintyg i EU

  Som en del i arbetet med att ta fram ett svenskt vaccinationsintyg för covid-19 har E-hälsomyndigheten bevakat och framfört svenska ståndpunkter i det arbete som pågår på EU-nivå.

 5. Interoperabilitet en viktig roll för Life Science

  E-hälsomyndigheten genomför många insatser som bidrar till samverkansprogrammet Hälsa och life science och regeringens strategi för life science. Detta beskriver E-hälsomyndigheten i en regeringsrapport till Socialdepartementet.

 6. Årsredovisning 2020

  En redovisning över det gångna året, den ekonomiska redovisningen och vad som har hänt kring våra regeringsuppdrag och andra mål- och återrapporteringskrav som vi har.

 7. Inloggning med QR-kod ökar tryggheten i Läkemedelskollen

  E-hälsomyndigheten har infört inloggning med QR-kod i tjänsten Läkemedelskollen. Syftet är att öka säkerheten när en användare loggar in med sitt mobila Bank-id. QR-koden används i de fall då två olika enheter används vid inloggningen, exempelvis en dator och en mobiltelefon.

 8. Bedragare påstår att de är från E-hälsomyndigheten

  E-hälsomyndigheten har fått information om att någon eller några försöker lura privatpersoner genom att använda myndighetens namn. E-hälsomyndigheten ringer aldrig upp någon och ber om att lämna ut bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis Bank-id.

 9. Rekordstor användning av Elektroniskt expertstöd på apotek

  Användningen av E-hälsomyndighetens beslutsstöd Elektroniskt expertstöd (EES) ökade under 2020 med 6 miljoner – den största ökningen hittills under ett år. Beslutsstödet bidrar till en mer säker och effektiv läkemedelsanvändning, eftersom farmaceuter med stöd av EES kan säkerställa att läkemedel passar ihop och att doseringen blir rätt.

 10. Digital transformation av hälso- och sjukvård högprioriterat i EU

  E‑hälsomyndigheten bidrar med förutsättningar för att hälsodata ska kunna delas enkelt, säkert och ändamålsenligt mellan EU-länder. En av EU-kommissionens prioriteringar för 2019-2025 är att skapa ett europeiskt dataområde för hälsodata.