Značenje i utjecaj Nacionalne liste lijekova

Na ovoj strani možete čitati o tome tko će moći vidjeti što vam je liječnik propisao i što ste podigli u ljekarni. Isto tako doznajete kako možete utjecati na to koja će informacija biti dostupna zdravstvu i ljekarnama.

Lijekove i druge proizvode koji su vam bili propisani i koje ste podigli u ljekarni možete vidjeti, između ostalog, u digitalnoj usluzi za Nadzor i kontrolu lijekova (Läkemedelskollen). Od 1.  svibanja (maja) 2021. godine će, u  situacijama kada vam je potrebno liječenje, biti jednostavnije tu informaciju podijeliti sa zdravstvenim osobljem. Informacija se nalazi u registru Nacionalna lista lijekova (Nationella läkemedelslistan).

Vi ne možete izabrati da se vaši recepti i podignuti lijekovi ne registriraju u Nacionalnoj listi lijekova (Nationella läkemedelslistan). Isto tako ne možete izabrati da se podaci o plaćanju ne registriraju. Zato su postavljeni visoki zahtjevi za zaštitu vaših podataka – samo je osoblje u zdravstvu i ljekarnama ovlašteno da smije vidjeti informacije o vašim receptima i podignutim lijekovima.

Kada posjećujete zdravstvo

Osoblje u zdravstvu mora imati odgovarajuće ovlaštenje da vidi informacije o vašim receptima i podignutim lijekovima. Da bi osoblje moglo vidjeti infromaciju potrebno je vaše odobrenje. Vi dajete odobrenje vašem liječniku, medicinskoj sestri, zubaru ili nekom drugom od zdravstvenog osoblja. Informaciju mogu vidjeti, u iznimnim slučajevima, na primjer ako vas se ne može pitati za pristanak, ako ste na primjer onesviješteni.   

Za vas pacijente koji primate lijekove u dozatorima vrijede druga pravila.

Ako ne želite dati svoje odobrenje

Ovlašteno osoblje u zdravstvu može, bez vašeg odobrenja, vidjeti da li su vam u posljednje dvije godine bili propisani neki posebni lijekovi, da bi zdravstvo imalo veće mogućnosti za identifikaciju i sprječavanje krivog korištenja lijeka, na primjer lijekova klasificiranih kao droge.

Ako želiti sakriti informacije od zdravstvenog osoblja

Posebne recepte i podizanje lijekova imate pravo kriti od zdravstvenog osoblja. Ti podaci nisu dostupni zdravstvenom osoblju kad im date pristanak da mogu vidjeti vaše recepte i podignute lijekove. Ali, oni mogu vidjeti da postoje podaci koje krijete.

Da bi sakrili neki podatak u Nacionalnoj listi lijekova, možete koristiti digitalnu uslugu za Nadzor i kontrolu lijekova (Läkemedelskollen). Podatak možete ponovo pokazati, napraviti dostupnim, kad god želite.

Čak i onda kada krijete neki podatak, isti se može pokazati zdravstvenom osoblju u, na primjer, slijedećim situacijama:

  • ako se nalazite u opasnosti i ne možete dati svoje odobrenje
  • ako dobivate lijekove u dozatorima
  • ako se podatak nalazi u vašem bolesničkom dosjeu – vi morate sakriti informaciju i u vašem bolesničkom dosjeu da je zdravstveno osoblje ne bi moglo vidjeti.

Sakrivanje informacije o lijeku može biti rizično

Ako vaš liječnik ne može vidjeti informacije o vašim lijekovima, bit će teže izbjeći interakciju lijekova i negativan učinak lijekova. To znači da sakrivanje informacija može predstavljati rizik. Ako tajite recept i podizanje lijekova, morate zdravstvenom osoblju sami ispričati o svojim lijekovima, da bi vam isto moglo pružiti dobru i sigurnu njegu i liječenje.

Sakrivanje podizanja lijekova na recept ispisan na papiru

Izvršena i buduća podizanja lijekova možete sakriti receptima ispisanim na papiru, tako da ih zdravstveno osoblje ne može vidjeti u svojim sistemima.

Od 1. svibnja/maja 2021. godine se u Nacionalnu listu lijekova, prije izdavanja lijeka, registriraju recepti ispisani na papiru, uz mali broj iznimaka. Da bi sakrili ta podizanja morate sakriti taj recept na temelju kojeg je dotični lijek izdan.

Kada posjećujete ljekarnu

Osoblje u ljekarni mora uvijek vidjeti vaše recepte i izvršena podizanja da bi moglo isporučiti vašu robu, ali da bi mogli vidjeti razlog liječenja/terapije na receptu, potrebno im je vaše odobrenje. 

Vi možete sakriti razlog liječenja/terapije

Vi možete sakriti podatak na receptu koji se odnosi na razlog liječenja/terapije. Ako osoblje u ljekarni procijeni da mora vidjeti razlog liječenja/terapije da bi vam mogli isporučiti lijek, potrebno im je vaše dodatno odobrenje.

Vaš recept može sadržavati i razlog liječenja/terapije i svrhu  liječenja/terapije. Na receptu možete sakriti jedino razlog liječenja/terapije. Osoblje u ljekarni može još uvijek vidjeti svrhu liječenja/terapije.

Kada molite za savjet o uzimanju lijeka

Osoblje u ljekarni mora imati vaše odobrenje ako želi vidjeti vaše recepte i izvršena podizanja da bi vam dalo savjet, bez da vam išta isporuči. Prilikom davanja savjeta se razlog liječenja/terapije nikada ne vidi na receptu.

Ako ste od zdravstvenog osoblja sakrili neki recept i podizanje lijeka na recept ili podizanje lijeka na recept ispisan na papiru, ni to neće biti vidljivo osoblju u ljekarni prilikom davanja savjeta. Osoblje u ljekarni ne vidi da ste sakrili informaciju u Nacionalnoj listi lijekova.  

Možete koristiti digitalnu uslugu za Nadzor i kontrolu lijekova (Läkemedelskollen)

Informaciju o vašim receptima i podizanju lijekova možete vidjeti na više načina: na ispisima iz ljekarne, na online ljekarni i putem digitalne usluge za Nadzor i kontrolu lijekova (Läkemedelskollen). Putem digitalne usluge za Nadzor i kontrolu lijekova (Läkemedelskollen) možete i sakriti podatke. Podatke možete ponovo pokazati kad god hoćete.  

Pojednostavljeno se može reći da je Nadzor i kontrola lijekova (Läkemedelskollen) prozor u registar Nacionalne liste lijekova. Vi koji imate najmanje 18 godina i imate elektroničku osobnu iskaznicu (e-legitimaciju) možete putem digitalne usluge za Nadzor i kontrolu lijekova (Läkemedelskollen) napraviti slijedeće:

  • vidjeti koje ste lijekove vi, vaša djeca mlađa od 13 godina ili vaše kućne životinje dobili na recept
  • vidjeti što ste podigli u ljekarni
  • registrirati punomoći za obavljanje poslova u ljekarni
  • vidjeti koliko imate do ostvarivanja (stupanja na snagu) prava na popust za plaćanje lijekova
  • ispisati podatke o vama koji se nalaze u Nacionalnoj listi lijekova i podatke iz Nacionalnog registra za životinje (Receptdepå Djur).

Do digitalne usluge za Nadzor i kontrolu lijekova (Läkemedelskollen) dolazite preko 1177, portala Zdravstvenog vodiča ili portala elektroničkog upravnog tijela za zdravstvo (E-hälsomyndigheten).

Ako nemate mogućnost korištenja digitalne usluge za Nadzor i kontrolu lijekova (Läkemedelskollen), možete kontaktirati elektroničko upravno tijelo za zdravstvo (E-hälsomyndigheten) i tražiti da se neki podatak u Nacionalnoj listi lijekova sakrije. Tada ćete kući dobiti obrazac da ga popunite i vratite elektroničkom upravnom tijelu za zdravstvo (E-hälsomyndigheten). Pošaljite e-mail na adresu registrator@ehalsomyndigheten.se ako želite naručiti obrazac. Možete nas i nazvati na broj 0771-766 200.

Podaci mogu biti sakriveni za roditelje/staratelje i zastupnika

Zdravstveno osoblje mjerodavno za propisivanje lijekova na recept može sakriti podatke na receptu maloljetnog pacijenta, zbog tajnosti podataka. Slijedeći podaci mogu biti sakriveni od roditelja/staratelja i zastupnika maloljetnog pacijenta:

  • Jedan recept i ranija i buduća podizanja s recepta
  • Sva podizanja izvršena na recept ispisan na papiru.

Podaci koji su sakriveni od roditelja/staratelja i zastupnika se ne pokazuju u ljekarni na ispisu iz Nacionalne liste lijekova, bez obzira tko ga želi vidjeti. Isto vrijedi i za odgovarajuće ispise prilikom e-trgovine.

Evidencija pristupa internetu pokazuje tko je vidio vaše podatke

U digitalnoj usluzi za Nadzor i kontrolu lijekova (Läkemedelskollen) nalazite evidenciju pristupa. Tu možete vidjeti informaciju o tome kada, zašto, u kojoj profesionalnoj ulozi i od kuda je netko vidio informaciju koja se odnosi na vaše recepte i podizanje lijekova.