Min Förskrivning

  1. Min Förskrivning ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  2. Min Förskrivning är i full drift.

  3. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via Bank-id.

  4. Min Förskrivning är i full drift.

  5. Min Förskrivning är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  6. Min Förskrivning är i full drift.

  7. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att det är problem att logga in med Bank-id. Det går bra att logga in med SITHS-kort.

  8. Min Förskrivning är i full drift.

  9. Min Förskrivning ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.14.

  10. Min Förskrivning är i full drift.