Min Förskrivning

  1. Min förskrivning är stängt för underhållsarbete och inte tillgängligt för tillfället.

  2. Rapporterna som kan tas ut visar fel information. Rättning pågår men det kan dröja till slutet på veckan innan rättningen är klar.

  3. Min Förskrivning är i full drift.

  4. Min Förskrivning ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  5. Min Förskrivning är i full drift.

  6. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via Bank-id.

  7. Min Förskrivning är i full drift.

  8. Min Förskrivning är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  9. Min Förskrivning är i full drift.

  10. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att det är problem att logga in med Bank-id. Det går bra att logga in med SITHS-kort.