Min Förskrivning

  1. Min Förskrivning är i full drift.

  2. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att det är problem att logga in med Bank-id. Det går bra att logga in med SITHS-kort.

  3. Min Förskrivning är i full drift.

  4. Min Förskrivning ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.14.

  5. Min Förskrivning är i full drift.

  6. Just nu kan viss förskrivningsdata för nya förskrivare saknas i rapporterna. Felsökning pågår.

  7. Min Förskrivning är i full drift.

  8. Vi utför tekniskt underhåll på Min Förskrivning, och tjänsten kan komma att bli otillgänglig under tiden. Beräknad klartid är 2020-11-20 Kl. 07:00.

  9. Min Förskrivning är i full drift.

  10. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att det är problem att logga in med Bank-id. Det går bra att logga in med SITHS-kort.