Min Förskrivning

  1. Just nu kan viss förskrivningsdata för nya förskrivare saknas i rapporterna. Felsökning pågår.

  2. Min Förskrivning är i full drift.

  3. Vi utför tekniskt underhåll på Min Förskrivning, och tjänsten kan komma att bli otillgänglig under tiden. Beräknad klartid är 2020-11-20 Kl. 07:00.

  4. Min Förskrivning är i full drift.

  5. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att det är problem att logga in med Bank-id. Det går bra att logga in med SITHS-kort.

  6. Min Förskrivning är i full drift.

  7. Just nu är Min Förskrivning inte tillgänglig på grund av laddning av data.

  8. Just nu är det problem med att ta fram förskrivningsdata. Rättning är planerad till 2020-11-06. 

  9. Min Förskrivning är i full drift.

  10. Just nu innehåller förskrivningsrapporterna 10 månaders data istället för 12.