Min Förskrivning

  1. Just nu visas ingen data i rapporter baserade på försäljningsdata pågrund av teknisk fel.

  2. Min Förskrivning är i full drift.

  3. Just nu har leverantören av Bank-id en driftstörning som påverkar inloggning via Bank-id i Min Förskrivning. 

  4. Min Förskrivning är i full drift.

  5. Min Förskrivning ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  6. Min Förskrivning är i full drift.

  7. Just nu är det problem med att ta ut rapporter ur Min Förskrivning. Felsökning pågår.

  8. Min Förskrivning är i full drift.

  9. Min Förskrivning ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  10. Min Förskrivning är i full drift.