Recepttjänsten

 1. Recepttjänsten är i full drift.

 2. För närvarande är det stopp för nya licensansökningar i licenshanteringssystemet KLAS.

  Felsökning pågår!

 3. Recepttjänsten är i full drift.

 4. För närvarande förekommer störningar i folkbokföringsregistret p.g.a. tekniskt fel hos vår leverantör av folkbokföringsuppgifter. Detta kan medföra störningar och långa svarstider i våra tjänster i samband med hantering av personer som inte finns i eHälsomyndighetens folkbokföringsregister sedan tidigare. Felsökning pågår!

 5. Recepttjänsten är i full drift.

 6. Vi har nu åtgärdat de e-recept från 2017-05-17 som inte har gått att expediera.
  Samtliga tjänster fungerar nu som normalt.

 7. Vi har nu åtgärdat orsaken till problemet med att expediera vissa e-recept utfärdade idag 2017-05-17.
  Under morgondagen är planen att åtgärda de e-recept från 2017-05-17 som inte gått att expediera.

 8. Vi har identifierat orsaken till problemet med att expediera vissa e-recept utfärdade idag 2017-05-17. Arbete pågår fortfarande för att åtgärda problemet. Redan skickade e-recept kommer att kunna expedieras av apoteken när problemet är åtgärdat. 

 9. För närvarande är det problem med att expediera vissa e-recept utfärdade idag 2017-05-17. Redan mottagna e-recept kommer att kunna hanteras av apoteken när problemet är åtgärdat. Vi arbetar med att lösa problemet.

 10. Recepttjänsten är i full drift.