Recepttjänsten

  1. Recepttjänsten är i full drift.

  2. Just nu upplever vi vissa problem med recepttjänsten. Felsökning pågår.

  3. Recepttjänsten är i full drift.

  4. Just nu upplever de som använder recepttjänsten via Internet problem. Via Sjunet fungerar tjänsten som vanligt.  

  5. Recepttjänsten är i full drift.

  6. Just nu upplever vi vissa problem med recepttjänsten. Felsökning pågår.

  7. Recepttjänsten är i full drift.

  8. Just nu upplever vi vissa problem med recepttjänsten. Felsökning pågår.

  9. Recepttjänsten är i full drift.

  10. Just nu upplever vi problem med recepttjänsten, med påverkan på SOL. Felsökning pågår.