Recepttjänsten

  1. Recepttjänsten är i full drift.

  2. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  3. Just nu upplever vi stora problem med recepttjänsten. Felsökning pågår.

  4. Just nu kan man uppleva problem med recepttjänsten. Felsökning pågår.

  5. Recepttjänsten är i full drift.

  6. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  7. Recepttjänsten är i full drift.

  8. Just nu kan man uppleva problem med recepttjänsten. Felsökning pågår.

  9. Recepttjänsten är i full drift.

  10. Man kan fortfarande uppleva problem med recepttjänsten. Vi har identifierat problemet och arbetar med att återställa tjänsten. Svarstiderna i våra tjänster bör inom kort återgå till normala nivåer.