Recepttjänsten

 1. Frikort kan nu hanteras på samtliga apotek.

 2. För närvarande har några apotek problem med frikort i vissa situationer. Arbete pågår för att lösa detta.

 3. 2018-01-04, 11:52
  Vi fortsätter arbetet tillsammans med apotekens systemleverantörer för
  att gemensamt lösa problemet med vissa av frikorten. Vi återkommer med besked
  under dagen.

 4. Problemet tycks vara isolerat till frikort och utredning pågår av detta och övriga ärenden som inkommer från apoteken. För mer information se nyhet på ehalsomyndigheten.se

 5. Vi arbetar nu efter hypotesen att det inte föreligger något fel i våra tjänster kopplat till högkostnadsskyddet. Vi återkommer med mer information så snart vi kan.

 6. Vi arbetar fortfarande med att åtgärda problemet med felaktiga rabatter på läkemedel inom högkostnadsskyddet. Vi beklagar de besvär som felet har orsakat ute på apoteken och återkommer med besked senast onsdag morgon.

 7. 2017-01-02, 14:52
  Vi har identifierat ett fel i prisberäkningen för läkemedel inom högkostnadsskyddet. Vi undersöker och återkommer med besked så snart vi kan. 

 8. Recepttjänsten är i full drift.

 9. Stockholms läns landsting har idag haft störningar i Ed-tjänsten. Det innebär att de haft problem med att skicka remisser, e-recept och journalhändelser. Felet är nu avhjälpt men viss fördröjning kan upplevas i exempelvis e-recepttjänsterna.

 10. Vi har fått indikationer på att det finns störningar som kan påverka möjligheterna till att expediera e-recept.

  Vi undersöker och återkommer med besked så snart vi kan.