Recepttjänsten

 1. Recepttjänsten är i full drift.

 2. Just nu är det en driftstörning i Pascal.
  Inera felsöker detta.

 3. Recepttjänsten är i full drift.

 4. Just nu upplever vi vissa problem med recepttjänsten. Felsökning pågår.

 5. Recepttjänsten är i full drift.

 6. Just nu upplever de som använder recepttjänsten via Internet problem. Via Sjunet fungerar tjänsten som vanligt.  

 7. Recepttjänsten är i full drift.

 8. Just nu upplever vi vissa problem med recepttjänsten. Felsökning pågår.

 9. Recepttjänsten är i full drift.

 10. Just nu upplever vi vissa problem med recepttjänsten. Felsökning pågår.