Recepttjänsten

  1. Recepttjänsten är i full drift.

  2. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

  3. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

  4. Recepttjänsten är i full drift.

  5. Vi har för närvarande vissa problem med våra tjänster, felsökning pågår

  6. Vi har nu driftstopp i samtliga system. Inga e-recept går att exediera eller förskriva

  7. Recepttjänsten är i full drift.

  8. Just nu upplever vi problem med recepttjänsten. Felsökning pågår. 

  9. Recepttjänsten är i full drift.

  10. Just nu upplever vi problem med recepttjänsten. Felsökning pågår.