Recepttjänsten

 1. Recepttjänsten är i full drift.

 2. För närvarande är det störningar i e-recepttjänsten inom Stockholms läns landsting
  och Region Gotland. Problemet ligger hos de berörda landstingen/regionerna.

  För information om hur du gör när e-recepttjänsterna inte fungerar, se längre ner på denna sida.

  10:33

 3. Vi har för närvarande störningar i e-recepttjänsten inom Stockholms läns landsting. Vi felsöker och arbetar för att lösa detta så fort det går.

 4. Recepttjänsten är i full drift

 5. Vi har för närvarande störningar som kan påverka möjligheterna till att förskriva e-recept. Detta påverkar vissa regioner, landsting och privata aktörer som tillhandahåller e-recepttjänster.

  Felsökning pågår.

  10:36

 6. Recepttjänsten är i full drift.

 7. Det är för närvarande problem med att skicka in e-recept. Enligt de rapporter som kommit in till eHälsomyndigheten berör problemen Region Halland och Landstinget Dalarna. Vi arbetar med felsökning tillsammans med berörda parter för att åtgärda felet. 

  Instruktion om hur man går tillväga när recepttjänsterna inte fungerar, finns längre ner på den här sidan.

   2018-05-07 14:29

 8. Det är för närvarande problem med att skicka in e-recept. Enligt de rapporter som kommit in till eHälsomyndigheten berör problemen Region Halland och Landstinget Dalarna.Vi arbetar med felsökning tillsammans med berörda parter för att åtgärda felet. 

  2018-05-07 13:02

 9. Det är för närvarande problem med att skicka in e-recept. Enligt de rapporter som kommit in till eHälsomyndigheten berör problemen Region Halland och Landstinget Dalarna. Vi arbetar med felsökning för att åtgärda felet.

  2018-05-07 11:49

 10. Det är för närvarande problem med att skicka in e-recept. Enligt de rapporter som
  kommit in till eHälsomyndigheten berör problemen Region Halland och Landstinget
  Dalarna. Vi arbetar med felsökning för att åtgärda felet
  .