Recepttjänsten

  1. Recepttjänsten är i full drift.

  2. Just nu kan man uppleva problem med recepttjänsten. Felsökning pågår.

  3. Recepttjänsten är i full drift.

  4. Just nu kan man uppleva problem med recepttjänsten. Felsökning pågår. 

  5. Recepttjänsten är i full drift.

  6. Just nu kan man uppleva problem med recepttjänsten. Felsökning pågår. 

  7. Recepttjänsten är i full drift.

  8. Just nu kan man uppleva problem med att expediera djurrecept. Felsökning pågår. 

  9. Recepttjänsten är i full drift.

  10. Just nu upplever vi vissa problem med recepttjänsten. Felet drabbar e-handeln. Felsökning pågår.