Recepttjänsten

  1. Recepttjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  2. Recepttjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  3. Recepttjänsten är i full drift.

  4. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.  

  5. Det går för närvarande inte att förskriva eller expediera recept. Vi felsöker och arbetar för att lösa detta så fort det går. 

  6. Just nu kan man uppleva segheter i recepttjänsten. Felsökning pågår. 

  7. Under kvällen efter 21.30 hade vi en mindre störning i våra tjänster. Recepttjänsten är i full drift. 

  8. Recepttjänsten är i full drift.

  9. Just nu kan man uppleva problem med recepttjänsten. Felsökning pågår.

  10. Recepttjänsten är i full drift.