Läkemedelskollen

  1. Just nu kan man uppleva problem med att se all information i åtkomstloggen. Felsökning pågår. 

  2. Läkemedelskollen är i full drift.

  3. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via bank-id.

  4. Läkemedelskollen är i full drift.

  5. Just nu kan man uppleva problem med att se all information i åtkomstloggen. Felsökning pågår. 

  6. Läkemedelskollen är i full drift.

  7. Just nu går det inte att visa åtkomstloggen i Läkemedelskollen. Felsökning pågår. 

  8. Läkemedelskollen är i full drift.

  9. Läkemedelskollen är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  10. Läkemedelskollen är i full drift.