Läkemedelskollen

  1. Läkemedelskollen är i full drift.

  2. Vi upplever just nu vissa problem med tjänsten.

  3. Läkemedelskollen är i full drift.

  4. Just nu kan man uppleva problem med att logga in i Läkemedelskollen. Problemet uppstår sporadiskt, och det kan fungera att byta webbläsare. Felsökning pågår. 

  5. Läkemedelskollen är i full drift.

  6. Läkemedelskollen är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  7. Läkemedelskollen är i full drift.

  8. Just nu upplever vissa problem med inloggning i Läkemedelskollen. Felsökning pågår. 

  9. Läkemedelskollen är i full drift.

  10. Just nu upplever vissa problem med inloggning i Läkemedelskollen. Felsökning pågår.