Läkemedelskollen

  1. Läkemedelskollen är i full drift.

  2. Just nu kan man uppleva problem med att se sin åtkomstlogg i Läkemedelskollen. Felsökning pågår. 

  3. Läkemedelskollen är i full drift.

  4. Just nu kan man uppleva problem med att se all information i åtkomstloggen. Felsökning pågår. 

  5. Läkemedelskollen är i full drift.

  6. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via bank-id.

  7. Läkemedelskollen är i full drift.

  8. Just nu kan man uppleva problem med att se all information i åtkomstloggen. Felsökning pågår. 

  9. Läkemedelskollen är i full drift.

  10. Just nu kan man uppleva problem med Läkemedelskollen. Felsökning pågår.