Läkemedelskollen

  1. Läkemedelskollen är i full drift.

  2. Läkemedelskollen är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  3. Läkemedelskollen är i full drift.

  4. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som påverkar inloggning via Bank-id i Läkemedelskollen. Det kan hjälpa att ladda om sidan och försöka logga in på nytt.

  5. Läkemedelskollen är i full drift.

  6. Just nu kan man uppleva problem med inloggning via Freja eID. Felsökning pågår. 

  7. Läkemedelskollen är i full drift.

  8. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.14.

  9. Läkemedelskollen är i full drift.

  10. Vi upplever just nu vissa problem med tjänsten.