error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Läkemedelskollen

  1. Läkemedelskollen är i full drift.

  2. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via bank-id.

  3. Läkemedelskollen är i full drift.

  4. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  5. Just nu upplever vi stora problem med Läkemedelskollen. Felsökning pågår.

  6. Läkemedelskollen är i full drift.

  7. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  8. Läkemedelskollen är i full drift.

  9. Just nu upplever vi vissa problem med Läkemedelskollen. Felsökning pågår.

  10. Läkemedelskollen är i full drift.