Läkemedelskollen

  1. Läkemedelskollen är i full drift.

  2. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  3. Just nu upplever vi stora problem med Läkemedelskollen. Felsökning pågår.

  4. Läkemedelskollen är i full drift.

  5. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  6. Läkemedelskollen är i full drift.

  7. Just nu upplever vi vissa problem med Läkemedelskollen. Felsökning pågår.

  8. Läkemedelskollen är i full drift.

  9. Läkemedelskollen är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  10. Läkemedelskollen är i full drift.