Läkemedelskollen

  1. Just nu kan man uppleva problem med att se all information i åtkomstloggen. Felsökning pågår. 

  2. Läkemedelskollen är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  3. Läkemedelskollen är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  4. Just nu kan man uppleva problem med att se all information i åtkomstloggen. Felsökning pågår. 

  5. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.  

  6. Tjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.

  7. Just nu kan man uppleva problem med att se all information i åtkomstloggen. Felsökning pågår. 

  8. Läkemedelskollen är i full drift.

  9. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via bank-id.

  10. Läkemedelskollen är i full drift.