Läkemedelskollen

  1. Läkemedelskollen är i full drift.

  2. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  3. Läkemedelskollen är i full drift.

  4. Just nu upplever vi vissa problem med Läkemedelskollen. Felsökning pågår.

  5. Läkemedelskollen är i full drift.

  6. Läkemedelskollen är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  7. Läkemedelskollen är i full drift.

  8. Just nu kan man uppleva problem med att se recept i Läkemedelskollen. Felsökning pågår.

  9. Läkemedelskollen är i full drift.

  10. Läkemedelskollen är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.