LiiV-tjänsten

  1. Liiv-tjänsten är i full drift.

  2. LiiV-tjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  3. Liiv-tjänsten är i full drift.

  4. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  5. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  6. Liiv-tjänsten är i full drift.

  7. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  8. Liiv-tjänsten är i full drift.

  9. LiiV och VARA har sedan 2022-07-15 inte kunnat få uppdaterade filer gällande priser från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Eventuella frågor besvaras av TLV, registrator@tlv.se.

  10. Liiv-tjänsten är i full drift.