LiiV-tjänsten

  1. Liiv-tjänsten är i full drift.

  2. Fram till kl. 19:00 kommer LiiV och Sök VARA att vara nedstängda på grund av ett efterarbete i LiiV efter en totalinläsning av NPL 4.3. Det är inte möjligt att registrera eller justera uppgifter i LiiV under denna tid.

  3. Liiv-tjänsten är i full drift.

  4. Liiv-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  5. Liiv-tjänsten är i full drift.

  6. Just nu upplever vi vissa problem med LiiV-tjänsten. Felsökning pågår.

  7. Liiv-tjänsten är i full drift.

  8. Liiv-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  9. LiiV-tjänsten är i full drift.

  10. LiiV och VARA har sedan 2021-07-02 inte kunnat få uppdaterade filer från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Den information som finns i LiiV och VARA är korrekt. Eventuella frågor besvaras av TLV, registrator@tlv.se.