LiiV-tjänsten

  1. Liiv-tjänsten är i full drift.

  2. Liiv-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  3. LiiV-tjänsten är i full drift.

  4. LiiV och VARA har sedan 2021-07-02 inte kunnat få uppdaterade filer från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Den information som finns i LiiV och VARA är korrekt. Eventuella frågor besvaras av TLV, registrator@tlv.se.

  5. LiiV-tjänsten är i full drift.

  6. LiiV-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.14.

  7. LiiV-tjänsten är i full drift.

  8. LiiV-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.11.

  9. LiiV-tjänsten är i full drift.

  10. Just nu är LiiV-tjänsten otillgänglig. Felsökning pågår.