LiiV-tjänsten

  1. LiiV-tjänsten är i full drift.

  2. LiiV och VARA har sedan 2023-11-11 inte kunnat få uppdaterade NPL-filer från Läkemedelsverket. Detta medför en dags fördröjning av Läkemedelsverkets information till LiiV och VARA.

  3. LiiV-tjänsten är i full drift.

  4. LiiV-tjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  5. LiiV-tjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  6. LiiV-tjänsten är i full drift.

  7. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.  

  8. Tjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.

  9. Liiv-tjänsten är i full drift.

  10. LiiV-tjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.