LiiV-tjänsten

  1. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  2. Liiv-tjänsten är i full drift.

  3. LiiV och VARA har sedan 2022-07-15 inte kunnat få uppdaterade filer gällande priser från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Eventuella frågor besvaras av TLV, registrator@tlv.se.

  4. Liiv-tjänsten är i full drift.

  5. Fram till kl. 19:00 kommer LiiV och Sök VARA att vara nedstängda på grund av ett efterarbete i LiiV efter en totalinläsning av NPL 4.3. Det är inte möjligt att registrera eller justera uppgifter i LiiV under denna tid.

  6. Liiv-tjänsten är i full drift.

  7. Liiv-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  8. Liiv-tjänsten är i full drift.

  9. Just nu upplever vi vissa problem med LiiV-tjänsten. Felsökning pågår.

  10. Liiv-tjänsten är i full drift.