LiiV-tjänsten

  1. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  2. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  3. Liiv-tjänsten är i full drift.

  4. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  5. Liiv-tjänsten är i full drift.

  6. LiiV och VARA har sedan 2022-07-15 inte kunnat få uppdaterade filer gällande priser från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Eventuella frågor besvaras av TLV, registrator@tlv.se.

  7. Liiv-tjänsten är i full drift.

  8. Fram till kl. 19:00 kommer LiiV och Sök VARA att vara nedstängda på grund av ett efterarbete i LiiV efter en totalinläsning av NPL 4.3. Det är inte möjligt att registrera eller justera uppgifter i LiiV under denna tid.

  9. Liiv-tjänsten är i full drift.

  10. Liiv-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.