LiiV-tjänsten

 1. LiiV-tjänsten är i full drift.

 2. Just nu kan man uppleva störningar i LiiV. Felsökning pågår.

 3. LiiV-tjänsten är i full drift.

 4. Vi har under eftermiddagen haft störningar.
  Just nu finns inga störningar inrapporterade. Felsökning pågår fortlöpande.

 5. Just nu kan segheter upplevas i våra tjänster. Felsökning pågår.

 6. LiiV-tjänsten är i full drift.

 7. LiiV-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.5

 8. LiiV-tjänsten är i full drift.

 9. LiiV-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.3.1

 10. LiiV-tjänsten är i full drift.