LiiV-tjänsten

  1. LiiV-tjänsten är i full drift.

  2. LiiV-tjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  3. LiiV-tjänsten är i full drift.

  4. LiiV-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.8.

  5. LiiV-tjänsten är i full drift.

  6. Just nu kan man uppleva störningar i LiiV-tjänsten. Felsökning pågår.

  7. LiiV-tjänsten är i full drift.

  8. LiiV är nedstängt till 2019-11-15 06:00 på grund av ett efterarbete i LiiV efter en totalinläsning av NPL 4.2.

  9. LiiV-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.7.

  10. LiiV-tjänsten är i full drift.