LiiV-tjänsten

 1. LiiV-tjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

 2. LiiV-tjänsten är i full drift.

 3. Just nu kan man uppleva störningar i LiiV. Felsökning pågår.

 4. LiiV-tjänsten är i full drift.

 5. Vi har under eftermiddagen haft störningar.
  Just nu finns inga störningar inrapporterade. Felsökning pågår fortlöpande.

 6. Just nu kan segheter upplevas i våra tjänster. Felsökning pågår.

 7. LiiV-tjänsten är i full drift.

 8. LiiV-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.5

 9. LiiV-tjänsten är i full drift.

 10. LiiV-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.3.1