NGS-tjänsten

  1. Inrapportering/statistik är i full drift.

  2. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  3. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  4. NGS-tjänsten är i full drift.

  5. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  6. NGS-tjänsten är i full drift.

  7. NGS-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  8. NGS-tjänsten är i full drift.

  9. NGS-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  10. NGS-tjänsten är i full drift.