Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster

  1. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  2. Samverkansytan inkl. Handbok för vård och apotekstjänster är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  3. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  4. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  5. Confluence/Samverkansytan är otillgänglig på grund av tekniskt underhåll. 

  6. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  7. Just nu upplever vi problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  8. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  9. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  10. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.