error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster

  1. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  2. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  3. Confluence/Samverkansytan är otillgänglig på grund av tekniskt underhåll. 

  4. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  5. Just nu upplever vi problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  6. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  7. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  8. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  9. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  10. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.