Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster

  1. Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är i full drift
  2. Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är för tillfället nere
  3. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  4. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

  5. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  6. Tjänsten är just nu otillgänglig. 

  7. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  8. Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  9. Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  10. Confluence/Samverkansytan är i full drift.