Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster

 1. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

 2. Delar av Confluence/samverkansytan med Handbok för vård- och apotekstjänster är inte tillgängliga, på grund av en uppgradering av Confluence, rekommenderad av systemleverantören.

  Uppgraderingen beräknas vara klar under fredag den 29 juli. 

  Behöver du under tiden hjälp att nå innehållet i handbokens versionspaket 21, är du välkommen att som vanligt kontakta: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

  Handboken för versionspaket 17.1 är inte påverkad och finns tillgänglig.

 3. Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är i full drift.

 4. Handboken och samverkansytan otillgängliga på grund av tekniskt underhåll.

 5. Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är i full drift.

 6. Just nu kan det vara svårt att nå Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster. Felsökning pågår. 

 7. Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är i full drift.

 8. Just nu kan det vara svårt att nå Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster. Felsökning pågår. 

 9. Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är i full drift.