Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster

  1. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  2. Confluence/Samverkansytan är otillgänglig på grund av tekniskt underhåll. 

  3. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  4. Just nu upplever vi problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  5. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  6. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  7. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  8. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  9. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  10. Confluence/Samverkansytan är i full drift.