Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster

  1. Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  2. Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  3. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  4. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.  

  5. Tjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.

  6. Just nu kan man uppleva problem med att nå tjänsten. Felsökning pågår. 

  7. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  8. Samverkansytan inkl. Handbok för vård och apotekstjänster är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  9. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

  10. Confluence/Samverkansytan är i full drift.