Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster

  1. Handboken och samverkansytan otillgängliga på grund av tekniskt underhåll.

  2. Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är i full drift.

  3. Just nu kan det vara svårt att nå Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster. Felsökning pågår. 

  4. Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är i full drift.

  5. Just nu kan det vara svårt att nå Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster. Felsökning pågår. 

  6. Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är i full drift.