Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster

 1. Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är i full drift
 2. Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster har för närvarande störningar.
  Just nu kan man uppleva störningar i våra tjänster.
 3. Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är i full drift
 4. Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är för tillfället nere
  Våra tjänster är ej tillgängliga på grund av produktionssättning av release 21.9
 5. Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är för tillfället nere
  Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.9
 6. Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är i full drift
 7. Confluence/Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är för tillfället nere
 8. Confluence/Samverkansytan är i full drift.

 9. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

 10. Confluence/Samverkansytan är i full drift.