NKOO - Nationell källa för ordinationsorsak

  1. NKOO-tjänsten är i full drift.

  2. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

  3. NKOO-tjänsten är i full drift.

  4. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via bank-id.

  5. NKOO-tjänsten är i full drift.

  6. NKOO är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  7. NKOO är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  8. NKOO-tjänsten är i full drift.

  9. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.  

  10. Tjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.