NKOO - Nationell källa för ordinationsorsak

  1. NKOO -tjänsten är i full drift.

  2. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  3. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  4. NKOO -tjänsten är i full drift

  5. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  6. NKOO -tjänsten är i full drift