NKOO - Nationell källa för ordinationsorsak

  1. NKOO -tjänsten är i full drift.

  2. NKOO är ej tillgänglig på grund av servicefönster. 

  3. NKOO -tjänsten är i full drift.

  4. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via bank-id.

  5. NKOO -tjänsten är i full drift.

  6. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  7. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  8. NKOO -tjänsten är i full drift

  9. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  10. NKOO -tjänsten är i full drift