Externa testmiljöer

  1. De externa testmiljöerna är i full drift.

  2. Just nu är EXT18 otillgänglig. Felsökning pågår. 

  3. De externa testmiljöerna är i full drift.

  4. Vi upplever just nu problem med våra testmiljöer. Felsökning pågår. 

  5. De externa testmiljöerna är i full drift.