Fullmakter

  1. Fullmakter är i full drift.

  2. Just nu kan man uppleva störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret. Det beror på en driftstörning hos vår externa leverantör för företagsuppgifter.

  3. Fullmakter är i full drift.

  4. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  5. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  6. Fullmakter är i full drift.

  7. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  8. Fullmakter är i full drift.

  9. Fullmakter ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  10. Fullmakter är i full drift.