Fullmakter

  1. Fullmakter är i full drift.

  2. Just nu kan man uppleva störningar vid upplägg av vårdenheter i fullmaktsregistret. Felsökning pågår. 

  3. Fullmakter är i full drift.

  4. Fullmaktstjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  5. Fullmakter är i full drift.

  6. Just nu kan man uppleva störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret. Det beror på en driftstörning hos vår externa leverantör för företagsuppgifter.

  7. Fullmakter är i full drift.

  8. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  9. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  10. Fullmakter är i full drift.