Fullmakter

  1. Fullmakter är i full drift.

  2. Fullmakter ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.9.

  3. Fullmakter är i full drift.

  4. Fullmakter ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  5. Fullmakter är i full drift.

  6. Fullmakter ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  7. Fullmakter är i full drift.

  8. Just nu är det problem med att registrera nya vårdenheter. Felsökning pågår.

  9. Fullmakter är i full drift.