Fullmakter

  1. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  2. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  3. Fullmakter är i full drift.

  4. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  5. Fullmakter är i full drift.

  6. Fullmakter ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  7. Fullmakter är i full drift.

  8. Just nu upplever vi vissa problem med Fullmakter. Felsökning pågår.

  9. Fullmakter är i full drift.

  10. Fullmakter ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.