Fullmakter

  1. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.  

  2. Tjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.

  3. Fullmakter är i full drift.

  4. Just nu kan man uppleva störningar vid upplägg av vårdenheter i fullmaktsregistret. Felsökning pågår. 

  5. Fullmakter är i full drift.

  6. Fullmaktstjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  7. Fullmakter är i full drift.

  8. Just nu kan man uppleva störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret. Det beror på en driftstörning hos vår externa leverantör för företagsuppgifter.

  9. Fullmakter är i full drift.

  10. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.