Fullmakter

  1. Fullmakter är i full drift.

  2. Fullmakter ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  3. Fullmakter är i full drift.

  4. Just nu är det problem med att registrera nya vårdenheter. Felsökning pågår.

  5. Fullmakter är i full drift.