Fullmakter

  1. Fullmakter ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  2. Fullmakter är i full drift.

  3. Fullmakter ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.9.

  4. Fullmakter är i full drift.

  5. Fullmakter ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  6. Fullmakter är i full drift.

  7. Fullmakter ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  8. Fullmakter är i full drift.

  9. Just nu är det problem med att registrera nya vårdenheter. Felsökning pågår.

  10. Fullmakter är i full drift.