error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

VARA-tjänsten

  1. VARA-tjänsten är i full drift. 

  2. För närvarande är det fel i listan över förpackningar som finns per produkt i Sök VARA. Felet innebär en förskjutning av kolumnerna i själva listan. Felsökning pågår.

  3. VARA-tjänsten är i full drift. 

  4. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  5. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  6. VARA-tjänsten är i full drift. 

  7. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  8. VARA-tjänsten är i full drift. 

  9. LiiV och VARA har sedan 2022-07-15 inte kunnat få uppdaterade filer gällande priser från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Eventuella frågor besvaras av TLV, registrator@tlv.se.

  10. VARA-tjänsten är i full drift.