VARA-tjänsten

 1. VARA-tjänsten är i full drift.

 2. För närvarande visas felaktiga priser för ett antal artiklar i VARA. Tandvårds- och Läkemedelförmånsverket (TLV) har tagit ett beslut om prissänkning för vissa lagerberedningar som ska tillämpas från den 11 januari 2021 och de berörda artiklarna har felaktigt redan prisjusterats. 

  För information om berörda artiklar se Tandvårds- och Läkemedelförmånsverket (TLV): 

  https://www.tlv.se/om-oss/press/nyheter/arkiv/2020-12-29-fel-pris-for-vissa-lagerberedningar.html

   

 3. VARA-tjänsten är i full drift.

 4. Vissa artiklar saknar för närvarande information om förpackningsstorleksgrupper i VARA och tjänsten HamtaSubstitution. För mer information om berörda artiklar, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

 5. VARA-tjänsten är i full drift.

 6. Vissa artiklar saknar för närvarande information om förvaringsfall i VARA. För mer information om berörda artiklar, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

 7. VARA-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.11.

  VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag den 14 oktober och torsdag 15 oktober 2020.

 8. Vissa artiklar saknar för närvarande information om förvaringsfall i VARA. För mer information om berörda artiklar, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

 9. VARA-tjänsten är i full drift.

 10. Just nu är VARA-tjänsten otillgänglig. Felsökning pågår.