VARA-tjänsten

 1. VARA-tjänsten är i full drift
 2. VARA-tjänsten är i full drift
  För närvarande kan VARA exportfil bli något försenad. Felsökning pågår.
 3. VARA-tjänsten är i full drift
  VARA exportfil har blivit försenad natten mellan 2024-03-19 och 2024-03-20. Den finns nu tillgänglig.
 4. VARA-tjänsten är i full drift
  VARA exportfil har blivit försenad natten mellan 2024-03-18 och 2024-03-19. Den finns nu tillgänglig.
 5. VARA-tjänsten är i full drift
  VARA exportfil har blivit försenad natten mellan 2024-03-17 och 2024-03-18. Den finns nu tillgänglig.
 6. VARA-tjänsten är i full drift
  VARA exportfil har blivit försenad natten mellan 2024-03-14 och 2024-03-15. Den finns nu tillgänglig
 7. VARA-tjänsten är i full drift
  VARA exportfil har blivit försenad natten mellan 2024-03-13 och 2024-03-14. Den finns nu tillgänglig.
 8. VARA-tjänsten är i full drift
  VARA exportfil har blivit försenad natten mellan 2024-03-12 och 2024-03-13. Den finns tillgänglig nu.
 9. VARA-tjänsten är i full drift
 10. VARA-tjänsten har för närvarande störningar.
  Det är för närvarande störningar i informationsöverföringen från TLV till E-hälsomyndigheten gällande förmånsbegränsning. Tills vidare hänvisar vi till tlv.se för information om förmånsbegränsning för läkemedel.