VARA-tjänsten

 1. För närvarande kan VARA exportfil bli upp till 2 timmar försenad. Felsökning pågår. 

 2. VARA-tjänsten är i full drift. 

 3. För närvarande kan VARA exportfil bli upp till 2 timmar försenad.
  Felsökning pågår.  

 4. VARA-tjänsten är i full drift. 

 5. VARA exportfiler har inte publicerats sedan 2022-02-19. Felsökning pågår.

 6. VARA-tjänsten är i full drift. 

 7. Sök i vara otillgängligt på grund av servicefönster i Liiv/VARA

 8. VARA-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

 9. VARA-tjänsten är i full drift. 

 10. Just nu upplever vi vissa problem med VARA. Felsökning pågår.