VARA-tjänsten

 1. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

 2. VARA-tjänsten är i full drift. 

 3. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

 4. VARA-tjänsten är i full drift. 

 5. LiiV och VARA har sedan 2022-07-15 inte kunnat få uppdaterade filer gällande priser från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Eventuella frågor besvaras av TLV, registrator@tlv.se.

 6. VARA-tjänsten är i full drift. 

 7. VARA exportfil har blivit försenad natten mellan 2022-06-28 och 2022-06-29. Den finns nu tillgänglig. 

  För närvarande kan VARA exportfil bli upp till 2 timmar försenad. Felsökning pågår. 

 8. VARA exportfiler har inte publicerats 2022-06-29. Felsökning pågår.

 9. För närvarande kan VARA exportfil bli upp till 2 timmar försenad. Felsökning pågår. 

 10. VARA-tjänsten är i full drift.