VARA-tjänsten

 1. VARA-tjänsten är i full drift. 

 2. Just nu upplever vi vissa problem med VARA. Felsökning pågår.

 3. VARA-tjänsten är i full drift. 

 4. VARA exportfil har blivit försenad natten mellan 2022-01-31 och 2022-02-01. Den finns nu tillgänglig. 

 5. VARA-tjänsten är i full drift. 

 6. VARA-tjänsten är i full drift. VARA-exportfil kommer att bli försenad natten mellan lördag 27/11 - söndag 28/11.

 7. VARA-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

 8. VARA-tjänsten är i full drift.

 9. LiiV och VARA har sedan 2021-07-02 inte kunnat få uppdaterade filer från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Den information som finns i LiiV och VARA är korrekt. Eventuella frågor besvaras av TLV, registrator@tlv.se.

   

 10. VARA-tjänsten är i full drift.