VARA-tjänsten

 1. VARA-tjänsten är i full drift.

 2. LiiV och VARA har sedan 2021-07-02 inte kunnat få uppdaterade filer från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Den information som finns i LiiV och VARA är korrekt. Eventuella frågor besvaras av TLV, registrator@tlv.se.

   

 3. VARA-tjänsten är i full drift.

 4. VARA exportfiler finns nu tillgängliga. Vi jobbar vidare på att uppdatera Sök VARA.

 5. VARA exportfiler har inte publicerats 2021-06-17. Felsökning pågår.

 6. VARA-tjänsten är i full drift.

 7. VARA-tjänsten är i full drift. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan fredag den 30 april och lördag den 1 maj.

 8. VARA-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.14.

 9. VARA-tjänsten är i full drift.

 10. Verifiering av att handelsvaruartiklar har korrekt information om pris och förmån i VARA pågår. Vi återkommer med mer information under dagen. Vi ber er vara uppmärksamma på eventuella felaktigheter.
  Läs mer på www.tlv.se. Vid frågor om aktuell pris- och förmånsinformation gällande handelsvaruartiklar, kontakta TLV.