VARA-tjänsten

 1. VARA exportfil har blivit försenad natten mellan 2022-06-28 och 2022-06-29. Den finns nu tillgänglig. 

  För närvarande kan VARA exportfil bli upp till 2 timmar försenad. Felsökning pågår. 

 2. VARA exportfiler har inte publicerats 2022-06-29. Felsökning pågår.

 3. För närvarande kan VARA exportfil bli upp till 2 timmar försenad. Felsökning pågår. 

 4. VARA-tjänsten är i full drift. 

 5. För närvarande kan VARA exportfil bli upp till 2 timmar försenad.
  Felsökning pågår.  

 6. VARA-tjänsten är i full drift. 

 7. VARA exportfiler har inte publicerats sedan 2022-02-19. Felsökning pågår.

 8. VARA-tjänsten är i full drift. 

 9. Sök i vara otillgängligt på grund av servicefönster i Liiv/VARA

 10. VARA-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.