VARA-tjänsten

  1. VARA-tjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  2. VARA-tjänsten är i full drift. 

  3. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.  

  4. Tjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.

  5. VARA-tjänsten är i full drift. 

  6. VARA-tjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  7. VARA-tjänsten är i full drift. 

  8. För närvarande är det fel i listan över förpackningar som finns per produkt i Sök VARA. Felet innebär en förskjutning av kolumnerna i själva listan. Felsökning pågår.

  9. VARA-tjänsten är i full drift. 

  10. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.