VARA-tjänsten

 1. VARA-tjänsten är i full drift.

 2. VARA-tjänsten är i full drift. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan fredag den 30 april och lördag den 1 maj.

 3. VARA-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.14.

 4. VARA-tjänsten är i full drift.

 5. Verifiering av att handelsvaruartiklar har korrekt information om pris och förmån i VARA pågår. Vi återkommer med mer information under dagen. Vi ber er vara uppmärksamma på eventuella felaktigheter.
  Läs mer på www.tlv.se. Vid frågor om aktuell pris- och förmånsinformation gällande handelsvaruartiklar, kontakta TLV.

 6. Vissa handelsvaruartiklar saknar fortfarande korrekt information om pris och förmån i VARA. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) arbetar med att lösa problemet och räknar med att det ska vara åtgärdat till torsdag 29 april. Läs mer på www.tlv.se. Vid frågor om aktuell pris- och förmånsinformation gällande handelsvaruartiklar, kontakta TLV.

 7. Vissa handelsvaruartiklar saknar fortfarande korrekt information om pris och förmån i VARA efter nattens inläsning från TLV. Felsökning pågår hos TLV. Vid frågor om aktuell pris- och förmånsinformation gällande handelsvaruartiklar, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

 8. För närvarande saknas information om pris, och därmed också information om förmån, för ett större antal handelsvaruartiklar i VARA. Det rör sig om cirka 2 000 artiklar. Vidare felsökning och arbete med att rätta felet pågår tillsammans med Tandvårds- och läkemedelförmånsverket, TLV. Vi arbetar för att informationen för berörda artiklar ska vara komplett i morgondagens VARA-fil.

  Vid frågor, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se

 9. VARA-tjänsten är i full drift.

 10. För närvarande visas felaktiga priser för ett antal artiklar i VARA. Tandvårds- och Läkemedelförmånsverket (TLV) har tagit ett beslut om prissänkning för vissa lagerberedningar som ska tillämpas från den 11 januari 2021 och de berörda artiklarna har felaktigt redan prisjusterats. 

  För information om berörda artiklar se Tandvårds- och Läkemedelförmånsverket (TLV): 

  https://www.tlv.se/om-oss/press/nyheter/arkiv/2020-12-29-fel-pris-for-vissa-lagerberedningar.html