VARA-tjänsten

 1. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan söndag den 31 maj och måndag den 1 juni 2020.

 2. VARA-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.9.

  VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan söndag den 31 maj och måndag den 1 juni 2020.

 3. VARA-tjänsten är i full drift.

 4. VARA-tjänsten är i full drift.
  VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan torsdag den 7 Maj och fredag den 8 Maj 2020.

 5. VARA-tjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan torsdag den 7 Maj och fredagen den 8 Maj 2020.

 6. VARA-tjänsten är i full drift.

 7. VARA-tjänsten är i full drift.
  VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag den 22 April och torsdag den 23 April 2020.

 8. VARA-tjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag den 22 April och torsdag den 23 April 2020.

 9. VARA-tjänsten är i full drift.

 10. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan lördag den 21 mars och söndag den 22 mars 2020.