VARA-tjänsten

 1. Just nu kan man uppleva störningar i VARA. Felsökning pågår.

 2. VARA-tjänsten är i full drift.

 3. Vi har under eftermiddagen haft störningar.
  Just nu finns inga störningar inrapporterade. Felsökning pågår fortlöpande.

 4. Just nu kan segheter upplevas i vår tjänster. Felsökning pågår.

 5. VARA-tjänsten är i full drift.

 6. Just nu kan segheter upplevas i vår tjänster. Felsökning pågår.

 7. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag den 10 april och torsdag den 11 april 2019.

 8. VARA-tjänsten är i full drift.

 9. VARA exportfiler har inte publicerats 20190214.
  Felet är identifierat och exportfilerna förväntas bli tillgängliga vid midnatt som vanligt.

 10. VARA exportfiler har inte publicerats 20190214.
  Felsökning pågår.