VARA-tjänsten

  1. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan lördag den 11 november och söndag den 12 november 2017

  2. VARA-tjänsten är i full drift.

  3. VARA exportfiler har inte publicerats 20171027. Felet är identifierat och exportfilerna förväntas bli tillgängliga vid midnatt som vanligt.

  4. VARA exportfiler har inte publicerats den 27 oktober. Felsökning pågår.

  5. VARA-tjänsten är i full drift.

  6. VARA exportfiler har inte publicerats under helgen (8 till 9 juli). Idag 10 juli är den publicerad senare än vanligt. Felet är identifierat och exportfilerna förväntas bli tillgängliga som vanligt imorgon.

  7. VARA-tjänsten är i full drift.

  8. Felet är nu identifierat och åtgärdat. VARA exportfiler för den 2 mars förväntas bli tillgängliga vid midnatt.

  9. VARA exportfiler har inte publicerats 1 mars. Felsökning pågår.

  10. VARA-tjänsten är i full drift.