Till dig som arbetar på apotek - om recepttjänsten inte fungerar

  • I händelse av störningar i recepttjänsten kan du löpande hålla dig uppdaterad på sidan för driftinformation på E-hälsomyndighetens webbplats.
  • Vid störningar i recepttjänsten kan i vissa fall förskrivningen av recept fungera för de vårdaktörer som använder sig av så kallade receptköer. Recept som läggs i kö kan då expedieras på apotek när det som orsakat störningen är åtgärdat.
  • Vid stopp i recepttjänsten, finns möjligheten för förskrivare att göra undantag från att använda elektronisk förskrivning och istället skriva ut pappersrecept. Expedierade pappersrecept ska registreras av farmaceuten i recepttjänsten när den fungerar normalt igen.
  • Var särskilt observant med pappersrecept efter ett driftstopp. Förskrivarna kan då ha utfärdat pappersrecept inom ramen för vårdens reservrutiner, och det kan finnas motsvarande e-recept inlagda i systemen. Det kan alltså ha skapats dubbletter och då ska endast ett av recepten expedieras.
  • Vid störningar i recepttjänsten bör du även vända dig till din egen organisation för att få reda på vilka rutiner som gäller hos er och om hur du som farmaceut ska agera.