Detta gör E‑hälsomyndigheten vid störningar i e-recepttjänsten

  • E-hälsomyndigheten uppdaterar driftinformation på ehalsomyndigheten.se.
  • E-hälsomyndigheten skickar information med sms och e-post till vård och apotek, vid behov uppdateras informationen via sms var 30:e minut.
  • Vid störningar med större konsekvenser läggs en banner upp väl synlig på ehalsomyndigheten.se.
  • E-hälsomyndigheten startar omedelbart felsökning för att så snabbt som möjligt åtgärda orsaken till störningarna. I de fall störningen beror på fel hos någon annan aktör bistår E-hälsomyndigheten vid behov med felsökning.
  • Vid längre avbrott arbetar E-hälsomyndigheten tillsammans med apoteken och hälso- och sjukvården kring hur situationen ska lösas. Olika lösningar kan bli aktuella beroende på vilken typ av avbrott det rör sig om och vilka tjänster som är påverkade.
  • När det som orsakat störningen är åtgärdat ändrar E-hälsomyndigheten aktuell driftinformation och tar bort eventuell banner på ehalsomyndigheten.se, samt skickar sms och e-post till vård och apotek.