Om recepttjänsten inte fungerar

Om farmaceuten på apoteket inte kan lämna ut ditt receptbelagda läkemedel på grund av störningar i E‑hälsomyndigheten recepttjänst, vänta några timmar om du har möjlighet till det.

Fråga farmaceuten om du känner dig osäker på hur du ska göra. Håll dig uppdaterad om e-recepttjänsten på sidan för driftinformation på E-hälsomyndighetens webbplats.

När ska du ta kontakt med vården?

Om du behöver sjukvårdsrådgivning kan du ringa telefonnumret 1177 dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Vid livshotande tillstånd ring 112.

Kommer du inte åt din receptlista?

Du som inte kan komma in i Läkemedelskollen för att nå din receptlista kan vända dig till ett apotek eller kontakta E‑hälsomyndighetens kundtjänst.

Telefon: 0771-766 200

Måndag-fredag klockan 8.00-17.00
Lördag - söndag: stängt
Helgdag: stängt

registrator@ehalsomyndigheten.se