Releaseinformation

E-hälsomyndigheten genomför releaser fyra till sex gånger per år. Syftet med en release är antingen att driftsätta ny eller ändrad funktionalitet i befintliga system eller att driftsätta helt nya system. Målet är att öka kvalitet och säkerhet i våra tjänster, till exempel inför att ny lagstiftning börjar gälla.

Releaserna innebär vid vissa tillfällen ett planerat driftstopp, även kallat servicefönster, i E‑hälsomyndighetens tjänster. Vissa releaser kan genomföras helt utan driftstopp, men ibland kan fördröjningar i recepttjänsten förekomma.

Inför varje release följer E-hälsomyndigheten en rutin för hur vi kommunicerar med berörda aktörer. Det är viktigt att alla aktörer som berörs av en release tar del av informationen om den. Dessutom behöver aktörer göra en egen bedömning av hur driftstoppet påverkar den egna verksamheten

Information om releaser i handboken 

E-hälsomyndigheten publicerar release­information, både verksamhetsmässig och teknisk i E‑hälsomyndighetens handbok för vård- och apotekstjänster. Det gör vi cirka två till fyra veckor innan produktionssättning, beroende på typ av release. Handboken är en del av vår samverkansyta (se Relaterad information). 

Servicefönster meddelas i tid

E-hälsomyndigheten skickar ut sms- och e-postmeddelande om servicefönster tre veckor innan driftstoppet och sedan ytterligare några gånger. Skulle något förändras kopplat till servicefönstret går extra information ut via sms.  

När ett servicefönster startar ställer E-hälsomyndigheten om trafikljusen till rött på sidan om driftsinformation på. När servicefönstret stänger och arbetet är klart, får aktörerna ett sms-meddelande. Vi ställer då också om trafikljusen till grönt.